loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລ້ຽງດູຄອບຄົວ

ລ້ຽງດູຄອບຄົວ

………………………………………………… ຄົນຜ່ານທາງຜູ້ໜຶ່ງ ໂຍນໃບຫ້າພັນກີບໃຫ້ຄົນຂໍທານ ຄົນຂໍທານຈໍາຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ ຈຶ່ງເອີ້ນໃສ່ ເເລະ ຖາມເຂົາວ່າ: ທ່ານເອີຍ, ຄາວກ່ອນ...
ສັດຈະທຳ

ສັດຈະທຳ

ສັດຈະທຳ ………………………………………………………… “ຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ໃນການຜະລິດເຄື່ອງດື່ມ ‘ສັດຈະທຳ’, ພຽງແຕ່ດື່ມຢອດດຽວ,...
ບໍ່ຈຳເປັນປ່ຽນດອກ

ບໍ່ຈຳເປັນປ່ຽນດອກ

ທີ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງ, ຊາຍລູກຄ້າເວົ້າຮ້າຍໃສ່ຄົນເສີບ: “ນີ້ໆ ເບິ່ງນີ້, … ມີແມງວັນຢູ່ຖ້ວຍເຝີຂ້ອຍ!” “ຂໍອະໄພເນີທ່ານ… ຂ້ານ້ອຍຊິປ່ຽນຖ້ວຍໃໝ່ໃຫ້” ຝ່າຍຄົນ ເສີບເວົ້າແບບນອບນ້ອມ. “ຊັ້ນ… ຂ້ອຍບໍ່ຈຳເປັນຈ່າຍຕີບໍ່?”...
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ຊາຍຄົນໜຶ່ງເຄື່ອນຄີງຫຍັບເຂົ້າໄປໃກ້ໆສາວງາມຍ້ອຍ ຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າຫຼັງໃຫຍ່. “ຍານາງ… ຄືຈັ່ງຊີ້…. ຂ້ອຍຊອກຫາເມຍຂ້ອຍບໍ່ເຫັນໃນຮ້ານນີ້ຫັ້ນລະ ຍານາງພໍຊິລົມກັບຂ້ອຍຈັກສອງສາມນາທີໄດ້ບໍ່ນໍ? ” ” ເປັນຫຍັງຈຶ່ງລົມ? ” ຍິງຄົນງາມຖາມ ” ເພາະວ່າ...