loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ຊາຍຄົນໜຶ່ງເຄື່ອນຄີງຫຍັບເຂົ້າໄປໃກ້ໆສາວງາມຍ້ອຍ ຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າຫຼັງໃຫຍ່. “ຍານາງ… ຄືຈັ່ງຊີ້…. ຂ້ອຍຊອກຫາເມຍຂ້ອຍບໍ່ເຫັນໃນຮ້ານນີ້ຫັ້ນລະ ຍານາງພໍຊິລົມກັບຂ້ອຍຈັກສອງສາມນາທີໄດ້ບໍ່ນໍ? ” ” ເປັນຫຍັງຈຶ່ງລົມ? ” ຍິງຄົນງາມຖາມ ” ເພາະວ່າ...