ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການຍຸຕິທຳ

ກຳມາທິການຍຸຕິທຳ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ

ເບີໂທ: 021 413504

ກົມຕິດຕາມກວດກາຂົງເຂດຍຸຕິທຳ

ເບີໂທ: 021 417477

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ