loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ແບບຢ່າງທີ່ດີໃນການສະຫງວນອາຊີບ

ແບບຢ່າງທີ່ດີໃນການສະຫງວນອາຊີບ

ໃນບັນຍາກາດວັນແຮງງານສາກົນ ເຊິ່ງບາງຄົນລື້ງເອີ້ນວ່າ ວັນກຳມະກອນສາກົນ ທີ່ພວມຫຍັບຈໍ້ມໍ່ເຂົ້າມານີ້ (1 ພຶດສະພາ), ຜູ້ຂຽນຂໍເກັບເອົາເລື່ອງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສະຫງວນອາຊີບ ຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ມາເວົ້າໃຫ້ຟັງ ເພື່ອແຮໄວ້ເປັນບົດຮຽນນຳໃຊ້ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມກັບບ້ານເຮົາ. ເພາະໃນໂລກປັດຈຸບັນ,...
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ນະໂຍບາຍແຮງງານໃນບາງປະເທດ

ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ນະໂຍບາຍແຮງງານໃນບາງປະເທດ

ອີກບໍ່ດົນກໍຈະຮອດ ວັນກຳມະກອນສາກົນຄືວັນທີ 1 ພຶດສະພາ ຕໍ່ໜ້ານີ້ ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ຂຽນຈຶ່ງໄດ້ສັງລວມເອົາບັນຫາ ທີ່ພົວພັນກັບແຮງງານ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງນະໂຍບາຍ ກໍຄືການພັດທະນາແຮງງານ. ຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ ປີ 2024 ເປັນປີແຫ່ງການປັບປຸງຂະແໜງແຮງງານໃໝ່...
ພິກແຜ່ນດິນ ປີ້ນແຜ່ນຟ້າ ຕາມລ່າພວກສໍ້ໂກງ

ພິກແຜ່ນດິນ ປີ້ນແຜ່ນຟ້າ ຕາມລ່າພວກສໍ້ໂກງ

ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຂອງບົດນີ້ ມີເລື່ອງຈະມາເລົ່າໃຫ້ຟັງ ກ່ຽວກັບມູມໜຶ່ງຂອງສະໜາມຮົບ ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ພວກໂກງບ້ານກິນເມືອງ ທີ່ມາໃນຄາບພະນັກງານຜູ້ຊົງກຽດຂອງລັດ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ຢູ່ ສປຈີນ. ນອກນັ້ນກໍຈະຕໍ່ໃສ່ຂ່າວມະຍິກມະຍ່ອຍ ແຕ່ບໍ່ດ້ອຍບົດຮຽນຈາກຈີນເຊັ່ນກັນ....
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ

ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ

ບົດຮຽນທີ່ຄວນເບິ່ງໄວ້ໃນສອງເລື່ອງ ເພື່ອໝູນໃຊ້ຢູ່ປະເທດພວກເຮົາ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ທີ່ໄດ້ສັນຫາມາເລົ່າໃນບົດນີ້ ກໍຄື ເລື່ອງການພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມແຮງງານ ທີ່ປະຕິບັດກັນຢູ່ຫວຽດນາມ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ຂ່າວກ່ຽວກັບທາງການຈີນ ແກ້ໄຂບັນຫາ ສິນເຊື່ອ...
ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຈາກກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ

ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຈາກກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ

ບົດຄວາມໃນຄໍລຳ “ເບິ່ງໄວ້ໄດ້ບົດຮຽນ” ປະຈຳສະບັບນີ້ ມີເລື່ອງສຳຄັນໃຫ້ອ່ານເຕັມອີ່ມເຊັ່ນ ຂ່າວຈາກ ກຳປູເຈຍ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ວິທີການສຶກສາອົບຮົມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນ “ສິງອົມຄວັນ” ທີ່ຕົກເປັນທາດຂອງສານພິດນິໂກຕິນ ແລະ ເລື່ອງນະໂຍບາຍເພີ່ມຄວາມສູງໃຫ້ປະຊາກອນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ....
ບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື

ບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື

ເລື່ອງເລົ່າໃນຄໍລໍາ ປະຈຳວັນນີ້ ພົວພັນກັບມາດຕະການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ເລື່ອງບັນຫາການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນຫ້ອງຮຽນ ຢູ່ບາງປະເທດຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້. ມາດຕະການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ( ວຽງຈັນທາມ 13 ກຸມພາ 2024) ວ່າ...