ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ວັນທີ່ 17 ພຶດສະພາ 2022 ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສືບຕໍ່ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ທອງ ຂອງບໍລິສັດ ຢຸນນານ ຈົງເຊິນ ມາຍນີ້ງ ຈໍາກັດ ທີ່ເມືອງ ຍອດອູ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ; ເພື່ອເປັນຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ.

ວັນທີ່ 17 ພຶດສະພາ 2022 ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສືບຕໍ່ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ທອງ ຂອງບໍລິສັດ ຢຸນນານ ຈົງເຊິນ ມາຍນີ້ງ ຈໍາກັດ ທີ່ເມືອງ ຍອດອູ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ; ເພື່ອເປັນຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ.

ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2022 ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ ທີ່ເມືອງຍອດອູ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2022 ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ ທີ່ເມືອງຍອດອູ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

   
ຄະນະຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຮ່ວມກັບອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ລົງຕິດຕາມກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຮ່ວມກັບອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ລົງຕິດຕາມກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ.

  ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາຈາກຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກວດກາຈາກອົງກວດກາແຫ່ງລັດ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບກວດກາຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະແນກການການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່ກ່ຽວ...
ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງແຂວງ (ວິສາມັນ) ຄັ້ງທີ 13.

ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງແຂວງ (ວິສາມັນ) ຄັ້ງທີ 13.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງແຂວງ (ວິສາມັນ) ຄັ້ງທີ 13 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຮອງເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ...
ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສໍາເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ.

ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສໍາເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-30 ເມສາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານຄະນະ ສະມາຊິກສະພສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານ ສໍາເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ,...
ກອງປະຊຸມ ລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ່ງຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

ກອງປະຊຸມ ລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ່ງຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

ວັນທີ 29 ເມສາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ່ງຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ວິສອນ ລາວເມົາ ຮອງເຈົ້າແຂວງ,...