ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR
ຄປຈ.ສພຊ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຫລາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງຊາດ (ໃນຮູບແບບປະຊຸມທາງໄກ)

ຄປຈ.ສພຊ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຫລາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງຊາດ (ໃນຮູບແບບປະຊຸມທາງໄກ)

(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-24 ທັນວາ 2021 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະປແະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ຄປຈ.ສພຊ) ປະຈຳເດືອນທັນວາ 2021 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານ ຄປຈ.ສພຊ, ປະທານຂສະພາແຫ່ງຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມມີ ບັນດາຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການ ຄປຈ.ສພຊ,...