loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ທຳມະສຳລັບນັກປົກຄອງ

ທຳມະສຳລັບນັກປົກຄອງ

ດັ້ນກີບເມກ ………………………………………………… ທ່ານຜູ້ອ່ານບາງຄົນອາດຄິດວ່າເປັນຜູ້ນຳ ຫຼື ນັກປົກຄອງຈຳເປັນບໍ ຕ້ອງມີທຳມະ ຫຼື ເຂົ້າໃຈວ່າການປະຕິບັດທຳມະເປັນຂອງຫຼ້າສະໄໝ ຢ່າລືມວ່າ:...
ຍົກ​ສູງ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ວຽກ​ງານ​ວິ​ເຄາະ,  ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ

ຍົກ​ສູງ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ວຽກ​ງານ​ວິ​ເຄາະ, ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ

ສ​ພ​ຊ) ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ການເລັ່ງທວງຂອງສະພາບການໃນໄລຍະໃໝ່ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ໃນວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ; ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ກຸມ​ພາ 2024...
ນາງທຽມ: ນາງແທ້

ນາງທຽມ: ນາງແທ້

ນາງທຽມ: ນາງແທ້ ດັ້ນກີບເມກ …………………… ຟັງແຕ່ຊື່ກໍໜ້າຄິດແລ້ວວ່າບົດບາດນາງທຽມເປັນແນວໃດ? ຜູ້ຂຽນເຂົ້າໃຈວ່າ: ບົດບາດນາງທຽມແຕ່ກ່ອນ ກັບປັດຈຸບັນຕ່າງກັນປານຟ້າກັບດິນ; ແຕ່ກ່ອນນາງທຽມມີບົດບາດຍາມຈຳເປັນຕາມຮີດຄອງ ຫຼື ມີວຽກລວມບ້ານປີໜຶ່ງລົງທຽມ...
ແກ້ໄຂບັນຫາຄົນຂໍທານ ຕາມມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ

ແກ້ໄຂບັນຫາຄົນຂໍທານ ຕາມມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ

ບັນຫາຄົນຂໍທານນີ້ ຢູ່ປະເທດໃດກໍມີ, ຕ່າງແຕ່ວ່າມີໜ້ອຍມີຫຼາຍ, ມີແບບປະຈຳ ຫຼື ແບບລະດູການ. ຢູ່ປະເທດເຮົາເດລະ ທ່ານຜູ້ອ່ານຄິດວ່າແນວໃດ? ມີບໍ່ ຄົນທີ່ຍຶດເອົາການຂໍທານເປັນອາຊີບ? ຜູ້ຂຽນ ເຄີຍໄດ້ຍິນສຽງຈົ່ມວ່າ ຢູ່ລາວພວກເຮົານີ້ ຈຳນວນຄົນຂໍທານມັກຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະແລ້ວວຽກໄຮ່ການນາ ຫຼື...
ໂຮງຮຽນວັດທະນາ ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ໂຮງຮຽນວັດທະນາ ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

(ສພຊ) ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ, ໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ 2024 ທ່ານ ນາງ ສີສຸວັນ ສິງສະ ຫວ່າງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ, ອະນຸບານ-ປະ ຖົມ-ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ວັດທະນາ ໄດ້ນໍາພານັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ-ມັດທະຍົມ ພ້ອມດ້ວຍຄູ-ອາຈານ...