ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ບັນດາກົດໝາຍ

ບັນດາກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຂົງເຂດການປົງຄອງ ແລະ ຍຸຕິທຳ
ຂົງເຂດປ້ອງການຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ
ຂົງເຂດຕ່າງປະເທດ