ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ

ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມພົວພັນລັດຖະສະພາສອງຝ່າຍ

ເບີໂທ: 021 413507

ກົມພົວພັນລັດຖະສະພາຫຼາຍຝ່າຍ

ເບີໂທ: 021 413547

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ