Foreign Affairs Committee

ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ

Committee

Committee

Contact

ກົມພົວພັນລັດຖະສະພາສອງຝ່າຍ

ເບີໂທ: 021 413507

ກົມພົວພັນລັດຖະສະພາຫຼາຍຝ່າຍ

ເບີໂທ: 021 413547

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ