ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາ

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນພັດທະນາ ປີ 2018 Download ມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນການຕິດຕາມກວດກາກ່ຽວກັບການອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ແລະ ຜົນກະທົບ...