loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

(ສປ ນວ) ຄະນະກຳມະການ ຍຸຕິທຳ ແລະ ປກຊ-ປກສ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023

(ສປ ນວ) ຄະນະກຳມະການ ຍຸຕິທຳ ແລະ ປກຊ-ປກສ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023

ໃນຕອນເຊົ້າ, ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2023, ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ປກຊ-ປກສ ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ຈຸ ຄື: ຈຸທີ 1 ນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສົມພຽນ ວົງໄຊ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ປກຊ-ປກສ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ...
(ສປ ນວ) ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມລະຫວ່າງ ສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

(ສປ ນວ) ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມລະຫວ່າງ ສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

(ສປ ນວ) ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 02 ມິຖຸນາ 2023, ສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການແກ້ໄຂບັນຫາຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ນາງ ພິດສະໄໝ ຕົ້ນສະຫວັນ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງີນ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ແລະ ທ່ານ ນາງ...
ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ  (ຄສ ຜງ) ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີ່ ນວ.

ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ (ຄສ ຜງ) ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີ່ ນວ.

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2023, ທ່ານ ນາງ ພິດສະໄໝ ຕົ້ນສະຫວັນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ສືບຕໍ່ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023...
ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນວ

ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນວ

(ສປ ນວ) ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2023, ທ່ານ ນາງ ລຳພອຍ ສີອັກຄະຈັນ, ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ, ທ່ານ ນາງ ເກດມະນີ ບັນດາສັກ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການວັດທະນະກຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄຳແຫວນ ສິງບັນດິດ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ...
ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສປ ນວ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານຢູ່ ພະແນກ ການເງິນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສປ ນວ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານຢູ່ ພະແນກ ການເງິນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

(ສປນວ) ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2023, ທ່ານ ນາງ ພິດສະໄໝ ຕົ້ນສະຫວັນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ...
(ສປ ນວ) ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນວ.

(ສປ ນວ) ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນວ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2023, ທ່ານ ນາງ ລຳພອຍ ສີອັກຄະຈັນ, ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ, ທ່ານ ນາງ ເກດມະນີ ບັນດາສັກ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການວັດທະນະກຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄຳແຫວນ ສິງບັນດິດ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ວັດທະນະກຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ...