loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມ ຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈໍານວນ 3 ສະບັບ.

ກອງປະຊຸມ ຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈໍານວນ 3 ສະບັບ.

ກອງປະຊຸມ ຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຈັດໄຂໃນວັນທີ  4 ຕຸລາ 2023 ທີ່ ສຳນັກງານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ,...
ກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຫີນບູນ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມືອງຫີນບູນ.

ກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຫີນບູນ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມືອງຫີນບູນ.

     ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ ປະຊາຊົນ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II ສະບັບເລກທີ 1746/ຄລຂ.ຄມ, ລົງວັນທີ 18 ກັນຍາ...
ຮອງປະທານ (ຄສຊຂ) ທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍ ສສຂ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ (ສຳເລັດ) ໃນການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່  6 ຈຸດ ຂອງເມືອງຫີນບູນ.

ຮອງປະທານ (ຄສຊຂ) ທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍ ສສຂ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ (ສຳເລັດ) ໃນການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ 6 ຈຸດ ຂອງເມືອງຫີນບູນ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-28-29 ກັນຍາ 2023 ທ່ານ ນາງ ບັງອອນ ໄຊຍະສິດ ຮອງປະທານ ຄະນະສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ (ຄສຊຂ)  12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຫີນບູນ, ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວພົບປະ...
ຮອງປະທານ (ຄສຊຂ) ທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຄື່ອນໄຫວພົບປະ, ຢ້ຽມຢາມ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ທີຕິດພັນ ກັບການຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ທີ່ ເມືອງຫີນບູນ.

ຮອງປະທານ (ຄສຊຂ) ທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຄື່ອນໄຫວພົບປະ, ຢ້ຽມຢາມ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ທີຕິດພັນ ກັບການຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ທີ່ ເມືອງຫີນບູນ.

       ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2023 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດ ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຢູ່ 2...
ປະທານ (ຄສຊຂ) ທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ (ສຳເລັດ) ໃນການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່  6 ຈຸດ ຂອງເມືອງມະຫາໄຊ.

ປະທານ (ຄສຊຂ) ທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ (ສຳເລັດ) ໃນການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ 6 ຈຸດ ຂອງເມືອງມະຫາໄຊ.

       ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-21-22 ກັນຍາ 2023 ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານ ຄະນະສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ (ຄສຊຂ) 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ, ທ່ານ ບົວພັນ ແສງຈັນ ກຳມະການພັກແຂວງ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ...