loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ໃນໄລຍະດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ທ່ານ ລິນຄໍາ ດວງສະຫວັນ ປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສຕສ) ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດໃນວັນທີ 2 ພະຈິກກຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນ ໃນຂົງເຂດ ຂອງ ກສຕສ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ວ່າ: ກສຕສ ​ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ, ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຫລື ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາ ແຫ່ງຊາດ.

ກສຕສ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕາມ 3 ພາລະບົດບາດຄື:

ຜົນສໍາເລັດດ້ານນິຕິບັນຍັດ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາເນື້ອໃນຮອບດ້ານ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ ກ່ອນນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາໃນ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ມີດັ່ງນີ້:

1) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ: ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາເນື້ອໃນຮອບດ້ານ ຂອງຮ່າງກົດ  ໝາຍ ທີ່ກໍາມາທິການຮັບຜິດຊອບ ຈໍານວນ 3 ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຍານພາຫະນະທາງບົກ (ສ້າງໃໝ່), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ (ສ້າງໃໝ່) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸຕາມແຜນການວາງໄວ້ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃນການສ້າງ ​ແລະ ປັບປຸງ​ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຈໍານວນ 4 ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ,  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້.

2) ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ: ໄດ້ສໍາເລັດ ຈໍານວນ 14 ສະບັບ ເປັນຕົ້ນ: ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 003/ປປທ, ປີ 2012 ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ; ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ຮ່າງມະຕິ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການພິຈາລະນາໂຄງການສໍາປະທານພັດທະນາ ໄຟຟ້າ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ; ອອກລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງ​ ກສຕສ; ປັບປຸງ​ຮ່າງ ມະຕິ ຂອງ​ຄະນະ​ປະຈຳ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ ກສຕສ; ປັບປຸງ​ຮ່າງ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ​ຄະນະເລຂາທິການ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ 3 ກົມ ທີ່ຂຶ້ນກັບກໍາມາທິການ ຄື: ກົມເສດຖະກິດການຜະລິດ, ກົມເສດຖະກິດການບໍລິການ ແລະ ກົມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ສໍາເລັດສ້າງແຜນດໍາເນີນງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງກໍາມາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ຮ່າງຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຮ່ວມ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ ລະ​ຫວ່າງ ກສຕສ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກັບ 6 ຂະແໜງການທີ່ຕິດພັນ ກສຕສ.

ຜົນສໍາເລັດດ້ານການ​ຕົກລົງ​ບັນຫາສໍາຄັນ​ພື້ນຖານ​​ຂອງ​ປະເທດຊາດ ກໍາມາທິການ ໄດ້ຍົກສູງພາລະບົດບາດ ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ດ້ວຍການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ ບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນລະ​ອຽດ ຄົບ​ຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ກ່ອນນໍາເຂົ້າຜ່ານ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃນນີ້, ຄົ້ນຄວ້າແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ, ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ​ທີ IX ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ທີ່ລັດຖະບານ ສະເໜີ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ມີທັງໝົດ 29 ເລື່ອງ (ສໍາເລັດ 15 ເລື່ອງ ແລະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ 14 ເລື່ອງ). ໂດຍລວມແລ້ວ ບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຕິດພັນກັບ ການສະເໜີ ຂໍຍົກເວັ້ນບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ແລະ ການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ ໄປເປັນທີ່ດິນປະເພດອື່ນ ຂອງໂຄງການພັດທະນາ ໄຟຟ້າ, ແຮ່ທາດ ແລະ ອື່ນໆ.

ຜົນສໍາເລັດດ້ານ​ການ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ ກໍາມາທິການ ແລະ ກໍາມະການສັງກັດກໍາມາທິການ ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ດ້ານການຕິດຕາມ​ກວດກາ ​ ຕາມມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ, ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ, ການອອກບິນເກັບເງິນຄ່າໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບການຊົມໃຊ້ຕົວຈິງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການສະກັດກັ້ນຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງໝົດ 9 ຄັ້ງ ດ້ວຍຮູບແບບວີດີໂອທາງໄກ ແລະ ການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງ.

ນອກຈາກ 3 ພາລະບົດບາດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ກສຕສ ຍັງໄດ້ເປັນເຈົ້າການ ຄົ້ນຄວ້າ ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ແລະ ອອກໜັງສືທາງລັດຖະການ ໄປຍັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 65 ສະບັບ, ໃນນັ້ນ ຄົ້ນຄວ້າສໍາເລັດ 54 ສະບັບ ເທົ່າກັບ 83,08% ແລະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ 11 ສະບັບ ເທົ່າກັບ 16,92%. ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນການຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຊົດເຊີຍເນື້ອທີ່ດິນປຸກສ້າງ, ດິນສວນ, ດິນນາ ຈາກບັນຫາຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ພາລະບົດບາດ ເຫັນວ່າ ກສຕສ ຍັງສາມາດຕີລາຄາລວມ ດ້ານຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂ ດັ່ງນີ້:

ຂໍ້ສະດວກ ຍ້ອນໄດ້​ຮັບ​ການເອົາໃຈໃສ່ ຊີ້ນຳ-ນໍາພາ ຢ່າງ​ໃກ້​ສິດ ​ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະ​ປະຈຳ​ສະພາ​ແຫ່​ງຊາດ ຢ່າງເປັນ​ປົກກະຕິ, ​​ກຳມາ​ທິການ ມີ​ລະບົບການຈັດຕັ້ງ, ມີແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ, ມີ​ການ​ແບ່ງ​ງານ​​ແບ່ງ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ, ພະນັກງານສ່ວນຫລາຍ ມີຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາມາດ, ມີບົດຮຽນ ​ແລະ ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ວຽກງານດີ​ພໍ​ສົມຄວນ ບວກ​ໃສ່ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​​ສູ້​ຊົນ, ມີຄວາມກະຕື້ລືລົ້ນ, ບຸກບືນ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ສູງ​ ຕໍ່ໜ້າທີ່​ວຽກງານ​ທີ່ຮັບຜິດຊອບ; ມີການ​ຮ່ວມ​ມື ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບບັນ​ດາກຳມາ​ທິການ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ,    ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ແລະ ນະ​ຄອນຫລວງ, ຂະ​ແໜງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ​ແລະ ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ; ໄດ້ຕັ້ງໜ້າເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາກໍາມາທິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ, ບັນດາຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກໍາມາທິການ ໃນຖານະເປັນເສນາທິການຮອບດ້ານ ແມ່ນສາມາດເຮັດສຳ​ເລັດໜ້າທີ່ ຕາມພາລະບົດບາດ ​ແລະ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ.

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ສະດວກ ກໍຍັງ​ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ເຊິ່ງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ຄື: ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ພົບ​ປະຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ແລະ ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຜົນສຳ​ເລັດ​ກອງ​ປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ແລະ ກອງປະຊຸມສະ​ໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​​ ຍັງ​ຊັກ​ຊ້າ; ການຄົ້ນຄວ້າ​ ບັນຫາ​ສຳຄັນ​ພື້ນຖານຂອງ​ຊາດ ​ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງປະຊາຊົນ ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ຍັງຊັກ​ຊ້າ ​ແລະ ​ແກ່ຍາວ​ເວລາ ຍ້ອນເອກະສານບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຕິດພັນກັບຫລາຍພາກສ່ວນ; ຂອດປະສານງານ ລະຫວ່າງ ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນຂັ້ນ​ແຂວງ ແລະ ຂະ​ແໜງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ​ແລະ ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ແລະ ກົມກຽວກັນ.

ທິດທາງການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ຕ້ອງມີການນຳພາຢ່າງລວມສູນ, ມີກົນ​ໄກແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກທີ່ດີ ຖື​ເອົາ​ມະຕິ, ທິດ​ຊີ້​ນຳ​ຈາກ​ຄະນະພັກ, ຄະນະ​ນຳຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ​ເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ວຽກງານ​ຂອງ​ກຳມາ​ທິການ ແລະ ກໍາມະການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ຖື​ເອົາ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ດຳ​ເນີນ​ງານຂອງກໍາມາທິການ ຫັນເປັນກິດຈະກໍາ, ໜ້າວຽກ​ລະອຽດ​ ມີ​ຈຸດ​ສຸມ​ຕົ້ນຕໍ ​ເພື່ອຮັບປະກັນ​ເຮັດ​ສຳ​ເລັດໜ້າທີ່​ຂອງ​ກຳມາ​ທິການ; ມີ​ການພົວພັນ​ປະສານ​ງານ ແລະ ປະສານສົມທົບ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປະຈຳ, ກໍາແໜ້ນວຽກງານຂອງຂະແໜງການທີ່ຕົນພົວພັນນໍາ, ​​ພິຈາລະນາ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ ຕາມຫລັກການ​ລວມສູນ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ, ຕົກລົງ​ບັນຫາເປັນໝູ່ຄະນະ; ​​ເຄື່ອນໄຫວ ​ຕິດຕາມ ​ກວດກາ​ ຕົວຈິງ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ; ມີກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃຫ້ແກ່ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ ແລະ ຍົກ​ລະດັບ​ຄວາມ​ຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ດ້ວຍການເຝິກອົບຮົມ.

ທິດ​ທາງ, ໜ້າ​ທີ່​ລວມ ແລະ ຄາດ​ໝາຍ​ສູ້​ຊົນລວມໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ກສຕສ ​​ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ​ທີ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ  ກໍານົດທິດທາງແຜນການຈຸດສຸມໃນແຕ່ລະດ້ານ ດັ່ງນີ້:

ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ​ໃນ​ການປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ອື່ນ ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສ້າງ ແລະ ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ພ້ອມທັງເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແຕ່​ຫົວ​ທີ​ໃນ​ການ​ຄົ້​ນ​ຄວ້າ, ການກວດ​ກາ ​ແລະ ປັບປຸງ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ໃຫ້​ມີ​ເນື້ອ​ໃນ​ຄົບ​ຖ້ວນ, ຈະ​ແຈ້ງ, ຮັດ​ກຸມ, ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ ​ແນວ​ທາງນະ​ໂຍບາຍ ຂອງ​ພັກ ກ່ອນ​ຈະ​ນຳ​ເຂົ້າ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອທີ 3 ​ແລະ ​ເທື່ອ​ທີ 4 ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງຊາດ ​ຊຸດ​ທີ IX ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ກົດ​ໝາຍ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ ແລະ ປະ​ກາດ​ໃຊ້ແລ້ວ​ນັ້​ນ ຮັບ​ໃຊ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ​ຂອງ​ຊາດ, ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ​ແລະ ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ໄດ້​ກັບ​ຄວາມ​ຮຽ​ກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລ​ຍະ​.

ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍຂົງເຂດເສດຖະກິດ ໃຫ້ສໍາເລັດ ຈໍານວນ 11 ສະບັບ, ໃນນັ້ນ ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 2 ສະບັບຄື: 1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງນໍ້າ; 2.ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ; ແລະ ກົດໝາຍປັບປຸງ 9 ສະບັບຄື: 1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ; 2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ; 3. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; 4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ; 5. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ; 7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ; 8. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ.

ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດດ້ານ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນ​ພື້ນຖານຂອງ​ປະເທດຊາດ ຍົກ​ສູງ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ໃນ​ການ​ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ໃຫ້​ແກ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຕົກ​ລົງ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ປະເທດຊາດ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຕົກ​ລົງ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ ​ໃຫ້ມີ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ສອດຄ່ອງຕາມ​ກົດ​ໝາຍ, ນຳ​ເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສູງ​ສຸດ ​ມາ​ສູ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ; ປະສານສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-​ສັງຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ແຜນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ​ ປະ​ຈຳ​ປີ 2022​; ຄົ້ນຄວ້າ​ບັນຫາ​ສຳຄັນ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ຊາດ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບຂົງເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ກຳມາ​ທິການ ຕາມ​ການສະເໜີ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ສູ້ຊົນ​ໃຫ້​ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 80%.

ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດດ້ານການຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ ຂອງ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ, ກົດ​ໝາຍ, ນິ​ຕິ​ກຳ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ, ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ແລະ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍ​ສຸມໃສ່​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຮ້ອນ ແລະ ຮີບ​ດ່​ວນ ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​, ສັງຄົມ ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈຫລາຍ ແລະ ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ ສັງ​ຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດ​ລ້ອມ ​ໃຫ້​ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 85%​ ເປັນຕົ້ນ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ເປັນ​ຕົ້ນ: ການຟື້ນຟູ ແລະ ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການສໍາຫລວດຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນ ອອກໃບຕາດິນ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອເຊື່ອມຈອດພາກພື້ນ ໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງເຊື່ອມຈອດກັບແລວທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ; ການຈັດຕັ້ງງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕິດພັນການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ເພື່ອທົດແທນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ.

ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ     ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຍັງຄ້າງ ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ສູ້​ຊົນຄົ້ນ​ຄວ້າແກ້​ໄຂ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ ໂດຍໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 80%  ຂອງຈໍານວນເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ ທີ່ສົ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ​ກຳມາ​ທິການ ແລະ ກຳມະການ​ຂອງ​ກຳມາ​ທິການ ພ້ອມ​ທັງ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາຜົນ​ ຂອງ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ວຽກງານ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດຂອງ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ​ໃຫ້ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ແລະ ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ສູງນັ້ນ, ກໍາ​ມາ​ທິ​ການ ຕ້ອງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງຢ່າງ​ແຂງ​ແຮງ ເພື່ອ​ບໍາ​ລຸງສ້າງ, ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ຮູ້, ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ສະ​ເພາະ​ດ້ານ ໃຫ້​ແກ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດທີ່​ເປັນ​ກຳ​ມະ​ການ ​   ຂອງ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ແລະ ພະ​ນັກ​ງານ​ວິ​ຊາ​ການ ທີ່​ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ຊ່ວຍວ​ຽກ​ຂອງ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ທັງ​ຢູ່ ສູນ​ກາງ​ ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ໃຫ້​ສາມາດ​ເຮັດ​ສໍາເລັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ ກໍ​ຄືຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການຂອງ​ສັງຄົມ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່ ​ໃຫ້​ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 90%.

ວຽກ​ງານ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສືບຕໍ່ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ເຄື່ອນ​ໄຫວວຽກ​ງານ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ ​ໃນ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນຮ່ວມ​ມື ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ມິດ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ ຕາມ​ແນວ​ທາງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພັກ ກໍ​ຄືທິດ​ທາ​ງ​ລວມ​ຂອງ​ສະ​ພ​າ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃຫ້​ໄດ້ 90% ຕາມວິຖີຊິວິດໃໝ່.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ນາງ ສຸມົນທາ ງາໄຊ