ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ທ່ານ ຄຳມ່ວນ ຊົມສີຫາປັນຍາ

ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລາກອນ

ທ່ານ ສີສຸທອນ ຊົມສີຫາປັນຍາ

ທ່ານ ນາງ ຈັນມະນີ ດວງຜາສຸກ

ທ່ານ ອຸຄຳ ຕຸລາພັນ

ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ