loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ

Mr. Thongsi SOUHTSULIPHOM

ທ່ານ ຄຳມ່ວນ ຊົມສີຫາປັນຍາ

Mr. Khammouane SOMSIHAPANYA

ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລາກອນ

Mr. Somchit HUPLAKONE

ທ່ານ ສີສູນທອນ ສ.ຜາບມີໄຊຍ໌

Mr. Sisouthone S.PHABMIXAY

ທ່ານ ນາງ ຈັນມະນີ ດວງຜາສຸກ

Ms. Chanmany DOUANGPHASOUK

ທ່ານ ອຸ່ຄຳ ຕຸລາພັນ

Mr. Oukham TULAPHANH