ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ທ່ານ ບຸນໂຮມ ເທດທານີ

ທ່ານ ວຽງໄຊ ສີວິໄລ

ທ່ານ ວຽງແກ້ວ ວັນນະຈັກ

ທ່ານ ປອ. ໄມສີ ວຽງວິໄລ

ທ່ານ ຄຳແພງ ທຳມະວອນ

ທ່ານ ປອ. ຄຳແສນ ສີສະວົງ

ທ່ານ ນາງ ສົດທິດາ ທິບມູນຕາລີ