ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ທ່ານ ຄຳດີ ວົງລ້ອມ

ທ່ານ ຄຳຈັນ ໂສຕາປະເສີດ

ທ່ານ ນາງ ຄຳພອນ ພິມມະຈັນ

ທ່ານ ເລື່ອມ ສົມສີວິໄລ

ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ

ທ່ານ ພັທ. ສອນວິໄລ ຕຸລາທອງ

ທ່ານ ຄຳມະນີ ໄຊດວງຕາ