ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16, ແຂວງ ເຊກອງ

ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ

ທ່ານ ນາງ ທັດສະດາພອນ ຈັນທະມາດ

ທ່ານ ປອ. ແພງສີ ສີລາວີ

ທ່ານ ໄຮມະນີ ວົງໜໍ່ແກ້ວ

ທ່ານ ຄຳປະສິດ ເທບວົງສາ

ທ່ານ ພັທ. ສີດາວົງ ດວງປານີ