ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານສະພາ ແຕ່ລະຊຸດ

ທ່ານ ສຸພານຸວົງ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ I 1975-1988

ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ II 1989-1992

ທ່ານ ສະໝານ ວິຍະເກດ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ III - IV - V 1993-2005

ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ VI 2006-23/12/2010

ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້

ປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ VII 23/12/2010-20/04/2016, ຊຸດທີ VIII 20/04/2016 - 22/03/2021

ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ IX 22/03/2021
1975 - 1988

ທ່ານ ສຸພານຸວົງ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ I
1989 - 1992

ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ II
1993 - 2005

ທ່ານ ສະໝານ ວິຍະເກດ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ III - IV - V
2006 - 23/12/2010

ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ VI
2016 - 2021

ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້

ປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ VII 23/12/2010 - VIII 20/04/2016
2021

ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ IX