ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ

ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ກົມ ແລະ ພະແນກການ

ກົມພົວພັນລັດຖະສະພາສອງຝ່າຍ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ.
  2. ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ສງລວມ.

ກົມພົວພັນລັດຖະສະພາຫຼາຍຝ່າຍ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ.
  2. ພະແນກ ພົວພັນອົງການລັດຖະສະພາສາກົນ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມພົວພັນລັດຖະສະພາສອງຝ່າຍ

ເບີໂທ: 021 413507

ກົມພົວພັນລັດຖະສະພາຫຼາຍຝ່າຍ

ເບີໂທ: 021 413547

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ