ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ

ກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມ ແຜນການການລົງທືນ

ເບີໂທ: 021 417351

ກົມ ການເງິນ, ການທະນາຄານ ແລະການກວດສອບ

ເບີໂທ: 021 413529

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ