ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ເບີໂທ: 021 454735

ກົມ ເສດຖະກິດການບໍລິການ

ເບີໂທ: 021 417635

ກົມ ເສດຖະກິດການຜະລິດ

ເບີໂທ: 021 417630

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ