ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມ ສຶກສາ ແລະວັດທະນະທຳ

ເບີໂທ: 021 452667

ກົມສັງຄົມ

ເບີໂທ: 021 454574

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ