ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ

ກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມ ພົວພັນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ເບີໂທ: 021 417480

ກົມຊົນເຜົ່າ ແລະສາດສະໜາ

ເບີໂທ: 021 413542

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ