ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ສະບັບເລກທີ 794

ວັນທີ: 11- 12 ພະຈິກ 2021

ສະບັບເລກທີ 795

ວັນທີ: ວັນທີ 13-14 ພະຈິກ 2021

ສະບັບເລກທີ 796

ວັນທີ: ວັນທີ 15-16 ພະຈິກ 2021

ສະບັບເລກທີ 797

ວັນທີ: ວັນທີ 17-21 ພະຈິກ 2021