loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

9 ເດືອນຜ່ານມາ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປລາວ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 4,2%

ທ.ວ. 5, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ 2022 ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພົ້ນເດັ່ນຂອງລັດຖະບານ ໃນປີ 2022 ແລະ ສະເໜີທິດທາງແຜນວຽກຈຸດສຸມ ໃນປີ 2023 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ, ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ, ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
1) ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ: ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍການຜະລິດກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍລິການທີ່ເປັນທ່າແຮງ ຂັບເຄື່ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ GDP ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ເຫັນວ່າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 4,2% ແລະ ຄາດວ່າໝົດປີຈະສູ້ຊົນໃຫ້ຂະຫຍາຍ ຕົວໄດ້ໃນລະດັບ 4,4% (ຕາມແຜນ 4,5%) ເຖິງແມ່ນວາຈະບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນ ແຕ່ກໍມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີຂຶ້ນ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນ.
2) ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ: ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ານການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ດ້ວຍການສຸມໃສ່ການຫັນການເກັບລາຍຮັບເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ; ສຸມໃສ່ສ້າງຖານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໄດ້ 9.391 ຫົວໜ່ວຍ ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 10.500 ຫົວໜ່ວຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ ກວມເອົາ 89,43%; ສືບຕໍ່ສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ, ການເຮັດທົດລອງແຮ່ທາດ, ການແກ້ໄຂພາຫະນະທີ່ນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການທົດລອງປະຕິບັດໂຄງການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin, ປັບປຸງການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ແລະ ເປີດປະເທດຮັບເອົານັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ ມາຮອດວັນທີ 22 ພະຈິກ 2022 ບັນລຸໄດ້ 27.589 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 87,33% ຂອງແຜນການປີ ທຽບກັບເດືອນພະຈິກ 2021 ເພີ່ມຂຶ້ນ 33% ຫຼື ເປັນເງິນທຽບເທົ່າ 6.783 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນລາຍຮັບພາຍໃນສາມາດບັນລຸໄດ້ 25.832 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 89,19% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 37% ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນເງິນທຽບເທົ່າ 6.957 ຕື້ກີບ. ຄາດຄະເນລາຍຮັບໝົດປີ 2022 ຈະປະ ຕິບັດໄດ້ປະມານ 32.447 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 102,70% ຫຼື ຖ້າບຸກບຶນຢ່າງແຂງແຮງ ຈະບັນລຸໄດ້ປະມານ 33.574 ຕື້ ເທົ່າກັບ 106,27% ຂອງແຜນການປີ (ຈະເປັນປີທີ 2 ຕິດຕໍ່ກັນທີ່ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ເກີນແຜນ).
3) ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ: ລັດຖະບານ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານບົນຈິດໃຈປະຢັດ ຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ກໍຄືດຳລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງສາມາດ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານໄປຕາມແຜນການ ແລະ ຮັບປະກັນການເບີກຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນ:
ເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ, ການຊໍາລະໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ. ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ມາຮອດວັນທີ 22 ພະຈິກ ປີ 2022 ສາມາດບັນລຸໄດ້ 23.752 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 67,07% ຂອງແຜນການປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີບັນລຸໄດ້ 34.553 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99,60% ຂອງແຜນການປີ. ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານ ສາມາດປະຢັດລາຍຈ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກ ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການຂາດດຸນງົບປະມານຫຼຸດລົງ ທຽບໃສ່ແຜນການທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາ.