loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ເສດຖະກິດ ຂອງລາວ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 4,8%

ມ.ຖ. 28, 2023 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ, ຂ່າວເດັ່ນ

ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2023 ວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສະພາບການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ຢູ່ ສປປລາວ ພວມໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປລາວ ມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຫຼາຍຂະແໜງການ ກໍໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເປັນຕົ້ນ: ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະຫຍາຍຕົວ 3,8%, ກວມເອົາ 14,6% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາ: ໝົດປີໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ 2,5% ແລະ ກວມເອົາ 17,2% ຂອງ GDP); ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຂະຫຍາຍຕົວ 4,7%, ກວມເອົາ 36,6% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາ: ໝົດປີໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ 5,0% ແລະ ກວມເອົາ 34,2% ຂອງ GDP); ຂະແໜງບໍລິການ ຂະຫຍາຍຕົວ 5,6%, ກວມເອົາ 37,6% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາ: ໝົດປີໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ 4,7% ແລະ ກວມເອົາ 37,5% ຂອງ GDP) ແລະ ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ຂະຫຍາຍຕົວ 3,7%, ກວມເອົາ 11,2% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາ: ໝົດປີໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ 4,3% ແລະ ກວມເອົາ 11,1% ຂອງ GDP).
ປັດໄຈຕົ້ນຕໍ ທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ແມ່ນຂະແໜງບໍລິການ ໂດຍສະເພາະມາຈາກການຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສ້ອມແປງ. ນອກນັ້ນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ກໍຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ.
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຜ່ອນຄາຍລົງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ຢູ່ ສປປລາວ ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວດີພໍສົມຄວນ, ເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 4,8%, ໃນນັ້ນ, ໄຕມາດ 1 ຂະຫຍາຍຕົວ 4,8% ແລະ ໄຕມາດ 2 ຄາດວ່າ ຈະຂະຫຍາຍຕົວ 4,9% (ມະຕິສະພາ ໝົດປີໃຫ້ບັນລຸ 4,5%), ຄິດເປັນມູນຄ່າຕາມລາຄາໃນປີ ເທົ່າກັບ 118.467 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 51% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 234.160 ຕື້ກີບ), ສຳລັບໂຕເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ຕໍ່ຫົວຄົນ ແມ່ນທ້າຍປີຈຶ່ງຈະສາມາດລາຍງານໄດ້.
ສໍາລັບປະລິມານເງິນ M2 ມາຮອດທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ 2023 ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 26,12% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ, ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2022 ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7,87% ແລະ ຮອດທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2023 ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວ 27,32% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ, ຖ້າທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2022 ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 13,11% (ມະຕິສະພາ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 26%).