loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

4 ເມືອງ ນວ ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ມ.ສ. 8, 2022 | SlideMobile

            (ສພຊ) ເພື່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ໃນວັນທີ 6 ເມສາຜ່ານມາ, ທ່ານ ຄຳຈັນ ໂສຕາປະເສີດ ປະທານກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ (ກບຜ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢູ່ເມືອງນາຊາຍທອງ ແລະ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ນວ) ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ເກດມະນີ ບັນດາສັກ ປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ສປນວ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນຳຂອງສອງເມືອງ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
            ການຕິດຕາມກວດກາຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໄກ່ເກ່ຍຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຊ່ວງຜ່ານຂອງທັງສອງເມືອງວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລວທາງລົດໄຟໄດ້ຜ່ານນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 59,6 ກິໂລແມັດ ປະກອບມີ 4 ເມືອງຄື: ນາຊາຍທອງ, ໄຊທານີ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ຫາດຊາຍຟອງ ໃນນັ້ນ, ຕອນດິນທີ່ຖືກຜົນກະທົບທັງໝົດ 1.523 ຕອນ. ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊົດເຊີຍ ຂອງທັງສອງເມືອງດັ່ງກ່າວມີຄື: ເມືອງນາຊາຍທອງ ລວມມີ 486 ຕອນ, ຊົດເຊີຍສໍາເລັດ 458 ຕອນ, ມູນຄ່າ 97.479.775.946 ກີບ, ຍັງ 28 ຕອນ ມູນຄ່າ 7.571.108.283 ກີບ; ເມືອງໄຊທານີ ໄລຍະ 1 ລວມມີ 453 ຕອນ, ຊົດເຊີຍສໍາເລັດ 440 ຕອນ, ມູນຄ່າ 281.105.484.811 ກີບ, ຍັງ 13 ຕອນບໍ່ທັນໄດ້ຊົດເຊີຍ ແລະ ໄລຍະ 2 ລວມມີ 157 ຕອນ, ຊົດເຊີຍສໍາເລັດ 42 ຕອນ, ມູນຄ່າ 62.536.424.049 ກີບ, ຍັງ 115 ຕອນ ມູນຄ່າ 53.855.837.026 ກີບ. ບັນຫາຄົງຄ້າງທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນແກ້ໄຂ ຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີ 149 ຕອນ ໃນການລົງເຮັດເອກະສານ 7 ລາຍເຊັນກັບປະຊາຊົນ, ເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ຮັບເອົາລາຄາຊົດເຊີຍ 160.000 ກີບ/ຕາແມັດ ຕາມທີ່ ສປນວ ໄດ້ຮັບຮອງ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການລາຄາ 210.000 ກີບ/ຕາແມັດ ດັ່ງນັ້ນ, ທາງຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບເອົາລາຄາຊົດເຊີຍ ຈໍານວນ 160.000 ກີບ/ຕາແມັດ ໄປກ່ອນ ສ່ວນລາຄາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 60.000 ກີບ ແມ່ນໃຫ້ປະກອບເອກະສານ 7 ລາຍເຊັນໄວ້ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ປັດຈຸບັນໄດ້ຊົດເຊີຍສໍາເລັດແລ້ວ 62 ຕອນ. ສໍາລັບບັນຫາສະເໜີລາຄາຊົດເຊີຍເພີ່ມທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢູ່ເມືອງນາຊາຍທອງ 1 ຄອບຄົວ ແລະ ເມືອງໄຊທານີ 6 ຄອບຄົວ ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ສະເໜີຂໍລາຄາຊົດເຊີຍເພີ່ມຈາກຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍໄດ້ຄິດໄລ່ໃນມູນຄ່າຊົດເຊີຍເບື້ອງຕົ້ນ ໃນຈໍານວນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທັງຫມົດ 1.579.902.130 ກີບ ປັດຈຸບັນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ກຳລັງຂຶ້ນແຜນດຳເນີນການ.
          ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະ ຍັງໄດ້ລົງພື້ນທີ່ຕົວຈິງຢູ່ບັນດາຈຸດທີ່ມີຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນຕົ້ນ: ທີ່ດິນປຸກສ້າງ, ທີ່ດິນທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ຍັງບໍ່ມອບພື້ນທີ່ໃຫ້ໂຄງການ, ທາງລົດໄຟອັດຕັນທາງໄປສູ່ບ່ອນທໍາການຜະລິດ ແລະ ບັນຫາອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)