loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສສຊ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ

​ພ.ຈ. 11, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX, ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະທານຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ດ້ວຍຮູບແບບກອງປະຊຸມທາງໄກ). ໃນວາລະພາກເຊົ້າ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຍານພາຫະນະທາງບົກ (ສ້າງໃໝ່) ຈາກທ່ານວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫລັງອະນຸກໍາມະການຮັບຜິດຊອບກົດໝາຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແລ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງ ສສຊ.

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ປັບປຸງ) ຈາກທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສສຊ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫລັງອະນຸກໍາມະການຮັບຜິດຊອບກົດໝາຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແລ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງ ສສຊ.

           ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພະຈິກ 2021 ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສໍາຫລວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ (ສ້າງໃໝ່) ຈາກທ່ານ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສສຊ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫລັງອະນຸກໍາມະການຮັບຜິດຊອບກົດໝາຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແລ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງ ສສຊ.

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ (ປັບປຸງ) ຈາກທ່ານ,,,,,,,,ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສສຊ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫລັງອະນຸກໍາມະການຮັບຜິດຊອບກົດໝາຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແລ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງ ສສຊ.

(ຂ່າວ: ນາງ ສຸມົນທາ ງາໄຊ; ພາບ: ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)