loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

10 ວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່

​ພ.ຈ. 27, 2018 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ຂປລ. ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6  ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018 ນີ້,  ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີ  ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈ  ຂອງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ໂດຍທ່ານ ໄດ້ສະເໜີ  10 ວິທີການເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນການແກ້ໄຂວຽກງານໃນຂົງເຂດພະລັງງານ  ແລະ ບໍ່ແຮ່.

ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ກ່າວວ່າ:  ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງນັ້ນ, ກະຊວງພະລັງງານ  ແລະ ບໍ່ແຮ່ຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ສ້າງ  ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ  ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ໃຫ້ໄດ້ຕື່ມປະ ມານ 81 ສະບັບ  ເພື່ອເພີ່ມ ທະວີເຄື່ອງມືມະຫາພາກຂອງກະຊວງ  ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ  ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ;  ຈະສຸມໃສ່ວາງນະໂຍບາຍດ້ານລາຄາໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ທຸກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ເຊິ່ງໃນປີ 2019 ນີ້   ຈະ ໄດ້ກຳນົດນະ ໂຍບາຍຫລຸດລາຄາໄຟຟ້າ  ສຳລັບຂະແໜງຊົນລະປະທານ 50%  ແລະ ຂະແໜງລ້ຽງສັດ 30% ແລະ ຈະໄດ້ປັບປຸງຫົວໜ່ວຍລາຄາໄຟຟ້າ ຂອງຂະແໜງລ້ຽງສັດ ຈາກອັດຕາຫົວໜ່ວຍ ອຸດສາຫະກຳ ມາເປັນກະສິກຳ.  ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍພິເສດ  ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ໃຫ້ກັບບັນດາບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປ່ຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ   ແລ້ວນຳສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;  ຈະເອົາ ໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ  ກ່ຽວກັບ ການ ບໍລິການ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຈາກ 6 ຂັ້ນມາເປັນ  3 ຂັ້ນ ແລະ ຈາກ 156 ມື້ ມາເປັນ 50 ມື້;  ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ  ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ  ສຸມໃສ່ກວດກາມາດຕະຖານເຕັກນິກ  ແລະ ຄວາມແໜ້ນໜາຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າທຸກແຫ່ງ  ນັບທັງເຂື່ອນທີ່ຜະ ລິດແລ້ວ  ແລະ ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ;  ສ່ວນການຄັດເລືອກ  ຜູ້ທີ່ຈະມາພັດທະນາຕ້ອງແມ່ນມື້ອາຊີບ,  ມີປະສົບການ, ຊຳນານງານ,  ມືທຶນຮອນກ່ອນ ແລະ ມີເຕັກນິກວິທາຍາການສູງ.

ໄປພອມກັນນີ້, ຈະຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ  ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງ  ໃຫ້ກັບຜູ້ລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ ຕາມທິດສົ່ງເສີມໃຫ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ,  ໂດຍນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ມີ  ເຂົ້າຮັບໃຊ້ໂຮງຈັກໂຮງງານ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ,  ຫລຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາຕະຫລາດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດ;  ສືບຕໍ່ດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ເປັນມືອາຊີບເຂົ້າມາລົງທຶນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ;  ເລັ່ງໃສ່ປັງປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງລະບົບສາຍສົ່ງແຫ່ງຊາດ;  ສືບຕໍ່ ເພີມທະວີການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ  ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫລືອ,  ຮ່ວມມື, ສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນ, ເຕັກນິກວິຊາການ,  ບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ;  ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນ  ຈັດຕັ້ງການປະເມີນ ຜົນໂຄງການ ຊອກຄົ້ນ-ສຳຫລວດ,  ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ.