loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ໂຄສົກຂອງ ຄລຊ ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຄັ້ງທີ 4

ກ.ພ. 25, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021 ທ່ານ ສົມພູ ດວງສະຫວັນ ​ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ກໍາມະການອະນຸກໍາມະການເລຂານຸການ, ໂຄສົກຂອງຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ (ຄລຊ) ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຄັ້ງທີ 4 ກ່ຽວກັບບັນຍາກາດການກະກຽມຮອບດ້ານ ແລະ ສະພາບຄວາມພ້ອມໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ), ນະຄອນຫລວງ ຊຸດທີ II ໃນທົ່ວປະເທດ.

​ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຄັ້ງທີ 4 ແມ່ນເພື່ອແຈ້ງຕໍ່ບັນດາສື່ມວນຊົນ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບບັນຍາກາດການກະກຽມຮອບດ້ານ ແລະ ສະພາບຄວາມພ້ອມໃນການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ IX ແລະ ສສຂ ຊຸດທີ II ໃນທົ່ວປະເທດ ໃນວັນອາທິດທີ 21 ກຸມພາຜ່ານມາ.

ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ໄດ້ອອກມະຕິສະບັບເລກທີ 01/ຄລຊ, ລົງວັນທີ 20/8/2020 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອະນຸກໍາມະການ ເຊິ່ງປະກອບມີ 5 ອະນຸກໍາມະການ ຄື: ເລຂານຸການ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ, ໂຄສະນາ ແລະ ປຸກລະດົມຂະບວນການ, ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ງົບປະມານ ທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄລຊ ໃນການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນການເລືອກຕັ້ງ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງ, ຜ່ານມາ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບວັນເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ IX ແລະ ສສຂ ຊຸດທີ II ແລະ ປະທານປະເທດໄດ້ອອກດໍາລັດປະກາດເປັນທາງການຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ກໍານົດເອົາວັນອາທິດ, ກົງກັບວັນທີ 21 ກຸມພາ 2021 ເປັນວັນເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ IX ແລະ ສສຂ, ນະຄອນຫລວງ ຊຸດທີ II ໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ; ອະນຸກໍາມະການຕ່າງໆຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ກໍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ ແລະ ຄຳແນະນຳຕ່າງໆເປັນແຜນການລະອຽດຂອງຕົນ, ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດຕາມແຕ່ລະບາດກ້າວ.

ໃນ 18 ເຂດເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 7.217 ໜ່ວຍ; ໃນນີ້ ມີ 40 ໜ່ວຍ ເລືອກຕັ້ງທີ່ປະຈໍາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຈໍານວນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 4.279.243 ຄົນ ຍິງ 2.128.167 ຄົນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ມາ: ສະພາແຫ່ງຊາດ