loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ

ພ.ພ. 19, 2022 | SlideMobile

​(ສພຊ) ໂດຍປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 29/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 07 ກຸມພາ 2022 ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ; ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2022 ກຳມາທິການກົດໝາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອໍາໄພ ຈິດມານົນ ຮອງປະທານກຳມາທິການກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ; ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍາໄດ້ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ເພື່ອເປັນການເຝິກທາງດ້ານທັກສະ,​ ວິທີການນໍາສະເໜີບົດຕ່າງໆ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງກໍາມາທິການກົດໝາຍ ກໍຄື ກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ອໍາໄພ ຈິດມານົນ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 29/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 7 ກຸມພາ 2022 ວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 30/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 7 ກຸມພາ 2022 ວ່າດ້ວຍການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍກົດໝາຍ; ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍແລ້ວ ຍັງຈະໄດ້ຍົກບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ເພື່ອສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບຜູ້ບັນຍາຍຕື່ມອີກ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ອານິຕາ ມ່ວນສະຫວັດ)