loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ໂຄງການບ້ານທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອເກັບກ່ຽວຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຊາວບ້ານ

ມ.ກ. 8, 2024 | ເບິ່ງໄວ້ໃຊ້ເປັນ

ນີ້ເປັນບົດທີ 3 ຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ຜູ້ຂຽນອົດສາຊອກຫາມາເລົ່າ ເພື່ອຕໍ່ເຕີມເສີມບົດຮຽນແຮໄວ້ສຳລັບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024. ເນື້ອໃນທີ່ຢາກລົງເລິກ ກໍຄືການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໃຫ້ຊຸມຊົນຕາມພື້ນຖານແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກິດຈະການທ່ອງທ່ຽວ ກໍຈະບໍ່ຍືນຍົງຄົງໝັ້ນ ເພາະມີແຕ່ຜູ້ປະກອບການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ສ່ວນຄົນຢູ່ພື້ນຖານພັດໄດ້ແຕ່ກັ້ງໂກບເບິ່ງລ້າໆ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ມີໂອກາດໄປວຽກທາງການຢູ່ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍຫຼາຍຄັ້ງ ແຕ່ລະຄັ້ງໄດ້ຊອກເວລາຜີກໂຕອອກໄປທ່ອງທ່ຽວຕາມແຜນຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ບາງບົດຮຽນທີ່ດີ ໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັນການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ເປັນຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງແທ້ຈິງ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຈຶ່ງຈະຍືນຍົງ, ກິນບໍ່ບົກ-ຈົກບໍ່ແຫ້ງເປັນຈັກເທື່ອ.
ໃນປີ 2016 ລັດຖະບານ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ຈັດງົບປະມານພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສູງເຖິງ 89 ພັນຕື້ຣູເປຍ. ຖ້າຈໍາບໍ່ຜິດ, ໃນເວລານັ້ນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ ແລກໄດ້ປະມານ 13 ພັນຣູເປຍ ນີ້ລະ. ງົບປະມານຈຳນວນມະຫາສານນີ້ ນຳໃຊ້ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການການທ່ອງທ່ຽວຂັ້ນບ້ານ ຫຼື ໂຄງການຫັນບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍການທ່ອງທ່ຽວ (Tourism Village Programme) ຂຽນໂຕຫຍໍ້ວ່າ “TVP” ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດການແບ່ງຊັດສ່ວນງົບປະມານຄື: ແຕ່ລະບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບເງິນຈຳນວນ 1 ຕື້ຣູເປຍ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະນາໂຄງລ່າງການທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນ: ເຮືອນພັກ, ຮ້ານຄ້າ, ສູນຜະລິດຕະພັນ ເຄື່ອງຫັດຖະກຳທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເລືອກຊື້ເປັນສິ່ງລະລຶກ. ຈຸດເນັ້ນສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງ ກໍຄືສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໄປພັກເຊົາຕາມ ຄົວເຮືອນເອີ້ນວ່າ “ໂຮມສະເຕ” (Home Stay). ດ້ວຍວິທີນີ້, ຊາວບ້ານກໍຈະມີລາຍໄດ້ໂດຍກົງຈາກແຂກເຊັ່ນ ຄ່າພັກເຊົາ ແລະ ຈາກການຂາຍເຄື່ອງຫັດຖະກຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແບ່ງປັນງົບປະມານໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ເປັນທຳພາຍໃນບ້ານ, ນາຍບ້ານມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພູດເງິນດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລື ກັບລູກບ້ານໃນຄອບຄົວເປົ້າໝາຍ. ສ່ວນທາງເບື້ອງລັດຖະບານນັ້ນ ມີໜ້າທີ່ເຮັດບົດບາດມະຫາພາກ ຄືໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງແຕ່ລະບ້ານ ເພື່ອພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ຮັບຜິດຊອບການເຝິກອົບຮົມດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການແຂກ ແລະ ອື່ນໆ. ກ່ອນໜ້າມີໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂັ້ນບ້ານນີ້, ທາງການອິນໂດເນເຊຍ ສຸມການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສະເພາະແຕ່ຢູ່ໃນບັນດາຕົວເມືອງ ທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວມາແລ້ວ ຄືໃນເຂດເມືອງບາຫຼີ, ລົມບົກ, ຢົກຈາກາຕາ ແລະ ແຫຼ່ງອື່ນໆ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງ. ແຕ່ພໍມີໂຄງການ TVP ເປັນຕົ້ນມາ, ທາງການໄດ້ຂະຫຍາຍແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫຍ່ໆຕື່ມອີກ 10 ແຫ່ງ ເພື່ອເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງການ TVP. ສິ່ງທີ່ໜ້າອອນຊອນນຳ ກໍຄືທາງການອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ຈັດໂກຕາສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ສົມດູນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂດທ່ອງທ່ຽວແຕ່ລະແຫ່ງຄື: ໃຫ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄົນພາຍໃນຜະລິດໄດ້ເອງ, ອັນໃດຜະລິດໄດ້ຫ້າມນຳເຂົ້າຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ. ເຂດທ່ອງທ່ຽວແຕ່ລະເຂດມີສິດກຳນົດໃຫ້ຮ້ານຄ້າ, ຮ້ານອາຫານ ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ໃນອັດຕາສູງ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ຄົນໃນຊຸມຊົນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ.