loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ແບບຢ່າງທີ່ດີໃນການສະຫງວນອາຊີບ

ມ.ສ. 25, 2024 | ເບິ່ງໄວ້ໃຊ້ເປັນ

ໃນບັນຍາກາດວັນແຮງງານສາກົນ ເຊິ່ງບາງຄົນລື້ງເອີ້ນວ່າ ວັນກຳມະກອນສາກົນ ທີ່ພວມຫຍັບຈໍ້ມໍ່ເຂົ້າມານີ້ (1 ພຶດສະພາ), ຜູ້ຂຽນຂໍເກັບເອົາເລື່ອງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສະຫງວນອາຊີບ ຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ມາເວົ້າໃຫ້ຟັງ ເພື່ອແຮໄວ້ເປັນບົດຮຽນນຳໃຊ້ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມກັບບ້ານເຮົາ. ເພາະໃນໂລກປັດຈຸບັນ, ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການແຂ່ງຂັນນີ້ ຖ້າບໍ່ມີມາດຕະການສະຫງວນອາຊີບໃຫ້ຄົນພາຍໃນປະເທດເຮັດ ໂດຍສະເພາະແລ້ວອາຊີບດັ່ງເດີມ ຫຼາຍສາຂາກໍອາດຖືກຍາດແຍ່ງຈາກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີທັກສະ ຫຼື ສີມືດີກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສະຫງວນອາຊີບ ຕ້ອງຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາສີມື ຫຼື ຄຸນນະພາບສະເພາະດ້ານ ໃຫ້ຄົນພາຍໃນປະເທດ. ດຽວນີ້ການຍາດແຍ່ງອາຊີບ ຍັງຖືກຄຸກຄາມດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີລໍ້າຍຸກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປັນຍາປະດິດ (ເອໄອ-AI) ທີ່ພວມເຂົ້າມາເຮັດວຽກແທນມືຄົນໃນຫຼາຍໆສາຂາອາຊີບ. ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍສະຫງວນອາ ຊີບໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນຕື່ມ ຄືນອກຈາກການກຳນົດຫ້າມຄົນຕ່າງປະເທດເຮັດບາງອາຊີບແລ້ວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຫ້າມ AI ເຮັດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຕາດຳໆວ່າງງານ! ເມື່ອປະມານ 6 ປີ ຍ້ອນຫຼັງ, ທາງການຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ໄດ້ເອົາຈິງເອົາຈັງກັບນະໂຍບາຍ ສົ່ງເສີມວຽກເຮັດງານທຳ ສຳລັບພົນລະເມືອງພາຍໃນປະເທດ ດ້ວຍມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນໃນການນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການກຳນົດວຽກງານ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ຄົນພາຍໃນເຮັດ. ວຽກທີ່ສະຫງວນນັ້ນຕ້ອງແມ່ນປະເພດທີ່ຄົນພາຍໃນປະເທດມີຄວາມສາມາດເຮັດດ້ວຍຄຸນນະພາບຮັບປະກັນແທ້ໆ, ອັນໃດທີ່ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີກໍປ່ອຍໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຮັດຊາມຊາໄປກໍໄດ້. ຂະແໜງວຽກທີ່ທາງການມາເລເຊຍພິຈາລະນາຂຶ້ນບັນຊີເປັນອາຊີບສະຫງວນ ໃນເວລານັ້ນລວມມີວຽກຊ່າງສີມື ເຊັ່ນ: ອາຊີບຕັດຜົມ, ຫຍິບແສ່ວ, ວຽກຫັດຖະກຳ ຕີເງິນ-ຕີຄຳ, ວຽກຊັກເຄື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ. ນະໂຍບາຍສະຫງວນອາຊີບ ທີ່ເວົ້າມານີ້ເລີ່ມປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2019 ໄປພ້ອມໆ ກັບການຈຳກັດນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກໃນຂະແໜງອາຊີບດັ່ງກ່າວ. ແນວໃດກໍດີ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນນະໂຍບາຍສະຫງວນອາຊີບນີ້ ກໍໄດ້ພົບກັບບັນຫາເລັກນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງແຕ່ງ ແລະ ຕັດຜົມ ເພາະແຕ່ໃດໆມາອາຊີບນີ້ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນກຳມືຂອງຊ່າງຈາກປະເທດອິນເດຍ ແລະ ຊາວມາເລເຊຍເອງ ກໍມັກສີມືຂອງຊ່າງອິນເດຍ. ການສະຫງວນອາຊີບ ຕັດ ແລະ ແຕ່ງຜົມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮ້ານຕັດຜົມຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍປິດປະຕູຍ້ອນຂາດນາຍຊ່າງຈາກອິນເດຍ.
​ ນະໂຍບາຍສະຫງວນອາຊີບ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ເລີ່ມປະຕິບັດເປັນຂັ້ນຕອນໄປ ບໍ່ແມ່ນເຮັດປຸບປັບພ້ອມໆກັນ. ອາຊີບໃດຄົນພາຍໃນຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ກໍສືບຕໍ່ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຮັດໄປກ່ອນ ສ່ວນການສະຫງວນອາຊີບ ແຕ່ງ ແລະ ຕັດຜົມ ນີ້ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ.
ມີຂ່າວໜ້າສົນໃຈໜຶ່ງທີ່ແຊກຢູ່ໃນນະໂຍບາຍສະຫງວນອາຊີບ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາແຮງງານຕ່າງປະເທດ ກໍຄືຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ມາຮາເທຍ ໂມຫາມັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ໃນເວລານັ້ນທີ່ໄດ້ອອກມາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວມາເລເຊຍ ຖິ້ມນິດໄສເລືອກວຽກເຮັດ ເຊັ່ນ: ຮິວຽກອະນາໄມ, ວຽກກໍ່ສ້າງ, ວຽກທີ່ໄດ້ຕາກແດດທົນຝົນ, ວຽກເປື້ອນເປິ ແລະ ອື່ນໆ. ທ່ານນາຍົກ ມາຮາເທຍ ບອກວ່າ ຖ້າຍັງມີນິດໄສເລືອກວຽກເກີນໄປ ກໍຈະບໍ່ສາມາດສະຫງວນອາຊີບ ແລະ ບໍ່ສາມາດເພິ່ງຕົນເອງດ້ານແຮງງານ.