loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ແກ້ໄຂບັນຫາຄົນຂໍທານ ຕາມມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ

ກ.ພ. 19, 2024 | banner, SlideMobile

ບັນຫາຄົນຂໍທານນີ້ ຢູ່ປະເທດໃດກໍມີ, ຕ່າງແຕ່ວ່າມີໜ້ອຍມີຫຼາຍ, ມີແບບປະຈຳ ຫຼື ແບບລະດູການ. ຢູ່ປະເທດເຮົາເດລະ ທ່ານຜູ້ອ່ານຄິດວ່າແນວໃດ? ມີບໍ່ ຄົນທີ່ຍຶດເອົາການຂໍທານເປັນອາຊີບ? ຜູ້ຂຽນ ເຄີຍໄດ້ຍິນສຽງຈົ່ມວ່າ ຢູ່ລາວພວກເຮົານີ້ ຈຳນວນຄົນຂໍທານມັກຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະແລ້ວວຽກໄຮ່ການນາ ຫຼື ຍາມມີເທສະການບຸນໃຫຍ່ໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕົວເມືອງໃຫຍ່ອື່ນໆ. ແຕ່ຫຼັງໆມານີ້, ສັງເກດເຫັນວ່າບັນຫາຄົນຂໍທານ, ຄົນຈໍລະຈັດຂ້າງຖະໜົນໄດ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງນີ້ ກໍສະແດງວ່າວິທີແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຂອງພວກເຮົາເລີ່ມໄປຖືກຈຸດແລ້ວ.
ໃນທ້າຍປີ 2014, ມີຂ່າວອອກມາຈາກນະຄອນໂຮ່ຈີ່ມີງ, ຫວຽດນາມ (ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ 24/12/2014) ທີ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທາງການຂອງນະຄອນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ເອົາມາດຕະການຈິງຈັງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄົນຂໍທານ-ຄົນຂ້າງຖະໜົນ ໂດຍໄດ້ອອກປະກາດຂໍຮ້ອງບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຢຸດໃຫ້ເງິນ ຫຼື ປັດໄຈຕ່າງໆແກ່ຄົນຂໍທານທີ່ພົບເຫັນຕາມສະຖານທີ່ໃດກໍຕາມ ເພາະຖືວ່າການໃຫ້ເງິນ ຫຼື ວັດຖຸແກ່ຄົນຂໍທານ-ຄົນຂ້າງຖະໜົນນັ້ນຈະກາຍເປັນເຫຍື່ອອ່ອຍໃຫ້ເກີດມີຄົນຂໍທານຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະເຫັນວ່າເປັນອາຊີບງ່າຍດາຍໄດ້ເປັນໄວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ອອກແຮງງານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງການຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີ່ມິງ ຍັງມີກຳນົດຫ້າມພະສົງອອກແຜ່ເງິນນອກຈາກການບິນທະບາດຕາມປົກກະຕິ. ທີ່ຕ້ອງມີການຫ້າມນັ້ນ ກໍແມ່ນເພື່ອກຳຈັດ ພະສົງປອມ-ພະສົງແຕກປອກນອກຄອງທີ່ອາໄສຜ້າເຫຼືອງບັງໜ້າຊອກຫາລາຍໄດ້. ທາງການໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມຊ່ວຍເປັນຫູເປັນຕາ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄົນຂໍທານ ກໍຄືຄົນພະເນຈອນ. ຂ່າວບອກວ່າ ຄົນຂໍທານໃນນະຄອນແຫ່ງນີ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄປຈາກຕ່າງແຂວງ. ສ່ວນວິທີແກ້ໄຂນັ້ນ ກໍຄືທາງການໄດ້ຊ່ວຍອົບຮົມວິຊາຊີບອັນຈຳເປັນໃຫ້ບັນດາຄົນຂໍທານ, ຊ່ວຍໃຫ້ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍສົ່ງພວກເຂົາກັບຄືນຖິ່ນເດີມ. ໃນກໍລະນີມີຄົນຂໍທານທີ່ຖືກສົ່ງກັບແລ້ວ ພັດກັບຄືນມາຂໍທານອີກ. ທາງການກໍຈະເອົາຜູ້ກ່ຽວເຂົ້າສູນບຳບັດ ແລະ ເຝິກວິຊາຊີບ ເປັນໄລຍະຍາວ, ສ່ວນຄົນຂໍທານທີ່ມີບັນຫາທາງຈິດນັ້ນ ກໍຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຕາມອາການຢູ່ສະຖານທີ່ຟັກຟື້ນ ແລະ ເຝິກອາຊີບ.
ອີກຂ່າວໜຶ່ງກໍແມ່ນ ຂ່າວ ບັນຫາຄົນຂໍທານຖືກເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ໃນຂະບວນການຄ້າມະນຸດເຂົ້າໄປໃນປະເທດ ສະວີເດັນ (ຊູແອດ), (ຂ່າວ The Nation 14/2/2016) ຂ່າວບອກວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຂອງປະເທດນີ້ ໄດ້ຈັບກຸມສອງອ້າຍນ້ອງຄົນບູນກາຣີ ທີ່ເປັນຫົວໂປ່ໂຕການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຄົນຂໍທານ ເຂົ້າໄປເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນສະວີເດັນ ໃນຮູບການຄ້າມະນຸດ. ສອງອ້າຍນ້ອງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເຄື່ອນໄຫວບັງຄັບຄົນເຖົ້າ, ຄົນພິການ, ຄົນກືກໜັງສື, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຍາກຈົນເຂົ້າໄປຂໍທານຢູ່ເມືອງໂກເທັນເບິກ. ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະວີເດັນ. ສອງອ້າຍນ້ອງຈອມໂຫດນີ້ ອອກກົນອຸບາຍຕົ້ມຕົວະເຫຍື່ອວ່າ ຊິຊອກວຽກເຮັດທີ່ມີລາຍໄດ້ງາມໆໃຫ້ ແຕ່ເມື່ອໄປຮອດຈຸດໝາຍ ແລ້ວກໍຕົກເປັນຄົນຂໍທານ ຊອກຂໍທານເອົາເງິນເຂົ້າຖົງສອງນັກຫຼອກລວງຂັ້ນອິນເຕີນັ້ນເອງ. ໃນຄັ້ງທີສອງອ້າຍນ້ອງຖືກຈັບໄດ້ນີ້, ຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ຂອງພວກເຂົາໄດ້ແກ່ ຜູ້ເຖົ້າບຳນານ ອາຍຸ 69 ປີ, ຄົນພິການກືກໜັງສື ອາຍຸ 21 ປີ ແລະ ແມ່ເຖົ້າຕາບອດ ອາຍຸ 62 ປີ. ຂ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ, ຄົນຂໍທານທັງສາມໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ສອງອ້າຍນ້ອງສູງເຖິງ 30.000 ເອີໂຣ.