loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II

ກ.ພ. 2, 2023 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກຸມພາ 2023, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ສັກຕິຄຸນ ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

ບັນດາທ່ານທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ!

ປະຕິບັດຕາມລັດຖະທໍາມະນຸນ ມາດຕາ 80, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ມາດຕາ 59; ໂດຍປະຕິບັດ​​ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ​ປະຊາຊົນແຂວງ​ ໃນການຮຽກໂຮມ ແລະ ນໍາພາການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 34/ຄປຈຂ, ລົງວັນທີ 25 ມັງກອນ 2023 ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II. ເພື່ອປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ບັນດາຄະນະກໍາມະການ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງແຂວງ, ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກການ, ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນການກະກຽມເນື້ອໃນ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າ ການກະກຽມຄົບຖ້ວນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍແລ້ວ.

ຂ້າພະເຈົ້າ, ໃນນາມເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາກອງປະຊຸມ, ຕາງໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີ ແລະ ຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງແຈ້ງມາ​ຍັງບັນດາທ່ານ ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນທົ່ວແຂວງຜົ້ງສາລີ ຮັບຊາບວ່າ:

– ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຈະໄດ້ດໍາເນີນໃນວັນທີ ວັນທີ 9-10 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ ເພື່ອສຸມໃສ່ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ້ອົາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງແຂວງ ຄື:

 1. ວຽກງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ.
 • ບົດລາຍງານຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບສະພາບພົ້ນເດັ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2023;
 • ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2023;
 • ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2023;
 • ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະເເຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ;
 • ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຢູ່ພາຍໃນແຂວງ;
 1. 2. ວຽກງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການກວດກາລັດແຂວງ.
 • ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ເເລະ ທິດທາງ ແຜນການປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2021ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກເໜືອ;
 • ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ເເຜນການ ປະຈໍາປີ 2023; ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມຜົນຂອງການກວດສອບປະຈຳປີ 2020 ອົງການກວດກາລັດແຂວງ.
 1. 3. ວຽກງານຂອງອົງການຕຸລາການ.
 • ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2023 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ;
 • ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2022 ແລະທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2023 ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ.
 1. ວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
 • ບົດລາຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2023 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II;
 • ບົດລາຍງານການປັບປຸງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂອງແຂວງ (2020-2030);
 • ບົດ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອ​ງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ຕໍ​່​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ແລະ ແຜນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ ປະ​ຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດ​ທາງ​ແຜນ​ການປະ​ຈຳປີ 2023;
 • ບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ກັບບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023,​ ບົດສະຫຼູບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາ 2021 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກເໜືອ ແລະ ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມຜົນຂອງການກອບສອບແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ;
 • ບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ກັບບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ ຜົ້ງສາລີ;
 • ບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ກັບບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະເເຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ;

ນອກຈາກຮັບຟັງການລາຍງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ, ຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງຈາກພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງອົງການບໍລິຫານລັດ ທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ບັນຫາຫາງສຽງໃນສັງຄົມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ ​ອົງ​ການ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ແຂວງ ຕໍ່​ກັບ​ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2023 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II.

ບັນດາທ່ານທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ!

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງຈະພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງແຂວງ ລວມມີ 9 ມະຕິ ດັ່ງນີ້:

 • ມະ​ຕິກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2023;
 • ມະ​ຕິກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2023;
 • ມະ​ຕິກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດສອບ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2023, ບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2021 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈຳພາກເໜືອ;
 • ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ບົດລາຍງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ບົດລາຍງານຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມຜົນຂອງການກວດສອບປະຈຳປີ 2021 ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ;
 • ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ;
 • ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ;
 • ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2023 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;
 • ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ການປັບປຸງຄືນບັນດາຕົວເລກຜິດດ່ຽງ ໃນມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ I, ສະບັບເລກທີ 61/ສພຂ.ຜລ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2020 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນການຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ (2020-2030) ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ.

ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານ ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນໃນທົ່ວແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈົ່ງຕິດຕາມ ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ ແລະ ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໂທລະສັບສາຍ​ດ່ວນ ເພື່ອຮັບເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ການບໍລິຫານວຽກງານ ຂອງອົງການບໍລິຫານລັດ ໂດຍຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ໃນໂມງລັດຖະການ ຕາມໝາຍເລກ ໂທລະສັບ 088 156 ຫຼື ແຟັກ 088 210 102.

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ