loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ເຝິກອົບຮົມວຽກງານກວດກາ ແລະ ວຽກງານການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ

ມ.ກ. 11, 2023 | SlideMobile

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມວຽກງານກວດກາ ແລະ ວຽກງານການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາຄະນະພັກຮາກຖານຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະຊ່ວຍວຽກຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ຄະນະກວດກາ ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຍົກສູງບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ລັດຖະກອນ ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໂດຍສະເພາະໃນການເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ; ເພື່ອເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳທີ່ຕິດພັນກັບຂົງເຂດວຽກງານຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບັນດາກົມ ແລະ ຫ້ອງການ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາພັກ: ການກວດກາການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເມື່ອມີປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້; ເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ: ວຽກງານແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຄຳສະເໜີ; ເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ: ການແກ້ໄຂຜົນການກວດກາ; ເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ: ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແຕ່ຫົວທີ ຈາກຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ; ເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການວິເຄາະ ແລະ ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ຈາກກະຊວງພາຍໃນ; ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາທົບທວນຄືນການຂຽນກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງບັນດາກົມ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ; ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີຜົນການວິເຄາະ ແລະ ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ຈາກກົມເລຂານຸການ, ກົມບໍລິຫານ, ຕາງໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງສົນທະນາແລກປ່ຽນບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການວິເຄາະ ແລະ ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຈະດຳເນີນໄປຈົນເຖິງວັນທີ 13 ມັງກອນ 2023 ຈຶ່ງຈະສຳເລັດ.
(ຂ່າວ: ນາງ ສຸພາວັນ ຫອມສະນິດ; ຂ່າວ: ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)