loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ເຝິກອົບຮົມວຽກງານກວດກາພັກ-ລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ

ພ.ພ. 25, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາສະຫາຍທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາພັກ-ລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ເພື່ອຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນການຍົກວຽກງານກວດກາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທັງເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ-ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫລວງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫລັກການ ແລະ ເປັນລະບົບຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອບເຂດຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາພັກ-ລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມວຽກງານກວດກາພັກ-ລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄະນະກວດກາຂອງໜ່ວຍພັກຮາກຖານ, ໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ຄະນະກວດກາຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ເມື່ອວັນທີ 25 ພຶດສະພານີ້, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ຮອງປະທານກວດກາພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມມີສະຫາຍ ດາວບົວລະພາ ບາວົງເພັດ ຮອງປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງຂັ້ນສູນກາງ, ສະຫາຍ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ຄະນະບໍລິຫານງານພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານກວດກາພັກສະພາແຫ່ງຊາດ; ບັນດາສະຫາຍເລຂາ-ຮອງເລຂາ, ຄະນະກວດກາໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ແລະ ຄະນະກວດກາຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ສະຫາຍ ດາວບົວລະພາ ບາວົງເພັດ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາພັກ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ; ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມມີຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)