loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ເຝິກອົບຮົມການສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືເຝິກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານ ສນສ

ມ.ສ. 23, 2024 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

​(ສພຊ) – ລະຫວ່າງວັນທີ 23-25 ເມສາ 2024 ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ (ສນສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືເຝິກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສິນທະລາ ຫຼ້າສຸກສະໄໝ ຫົວໜ້າ ສນສ; ມີຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ, ຄະນະສູນ, ວິທະຍາ ກອນ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານພາຍໃນ ສນສ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

​ ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແນໃສ່ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາ ຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານທີ່ເປັນເສນາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; ເພື່ອເປັນຄູ່ມືໃຫ້ແກ່ວິທະຍາກອນໃນການເປັນນັກເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ສຳມະນາກອນ ຮັບປະກັນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານ; ທັງເປັນການກວດແກ້, ຮຽບຮຽງ ແລະ ບັນນາທິການດ້ານເນື້ອໃນ, ສັບສຳນວນຄຳເວົ້າໃຫ້ມີເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດເຜີຍແຜ່, ຈັດເຝິກອົບຮົມ ຫຼື ສຳມະນາໃນລະດັບຕ່າງໆ.

​ ເນື້ອໃນທີ່ນໍາມາເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: 1) ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້າງຫຼັກສູດ; 2) ວຽກງານສ້າງຫຼັກ ສູດຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ, ກະຊວງພາຍໃນ; 3) ນໍາສະເໜີພາບລວມໃນການສ້າງຫຼັກສູດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາກຸ່ມ, ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຮ່ວມກັນອີກດ້ວຍ.

​ ທ່ານ ສິນທະລາ ຫຼ້າສຸກສະໄໝ ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ; ການເຝິກອົບຮົມການສ້າງຫຼັກສູດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະຖາບັນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳໃນຄັ້ງນີ້ ຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຜ່ານມາພະນັກງານພາຍໃນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ ກໍໄດ້ສຳເລັດການເຝິກອົບຮົມການເປັນວິທະຍາກອນທີ່ດີແລ້ວ, ແຕ່ການຢາກເປັນວິທະຍາກອນທີ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບນັ້ນ, ການສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືແມ່ນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການພັດທະນາວິທະຍາກອນ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ພະນັກງານພາຍໃນສູນຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ ສ່ວນຫຼາຍຍັງແມ່ນພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍ, ບົດຮຽນ ແລະ ປະ ສົບການຍັງບໍ່ທັນຫຼາຍ, ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມການສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືເຝິກອົບຮົມ; ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຝິກອົບຮົມເພື່ອຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືເຝິກອົບຮົມ ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

​(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ສຸມົນທາ ງາໄຊ)