loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຢູ່ເມືອງຫລວງນໍ້າທາ

ສ.ຫ. 29, 2023 | ເຂດ 3 ຫຼວງນ້ຳ​ທາ

          ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ສິງຫາ 2023 ນີ້ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ລົງໂຄສະນາເຜີຍເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ lX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ ll ທັງໝົດ 11 ຈຸດຄື ບ້ານຫຼັກຄໍາໃໝ່, ບ້ານດອນໄຊ, ບ້ານຫລວງ, ບ້ານຂົວສູງ, ບ້ານທ່າແສ, ບ້ານໂຮງເລື່ອຍ, ບ້ານໂພນໄຊສະຫວ່າງ, ບ້ານນ້ຳທຸງ, ບ້ານຫົວນາ, ບ້ານວຽງເງິນ ແລະ ກອງຮ້ອຍ 131. ເຊິ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ຈັນທະສຸລິນ ໝັ້ນປະດິດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ປະທານຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ປກຊ-ປກສ, ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ແສງຍະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ, ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳເຂດເລືອກເມືອງຫລວງນໍ້າທາ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງມີບັນທ່ານພະນັກງານບໍານານ, ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ, ຄະນະພັກຮາກຖານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 669 ຄົນ, ຍິງ 328 ຄົນ.        

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ໂດຍໄດ້ອອກເປັນມະຕິກອງປະຊຸມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຮ່ທາດ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2040, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມ, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການປະເມີນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ 4 ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ; ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະ 2 ກອງປະຊຸມທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນ, ແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຮອດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX; ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ຈໍານວນ 10 ສະບັບ ຮ່າງກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ມີ 4 ສະບັບ ຄື: ຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ; ຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຫາງານ; ຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນທີ່ດິນ; ຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຍົາວະຊົນລາວ ແລະ ກົດໝາຍປັບປຸງ 6 ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະ ການປະມົງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດປ່າ;ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພິມຈໍາໜ່າຍ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ;  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານທະຫານ.

ພ້ອມນັ້ນ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ກາງສະໄໝ (2021-2023), ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາກອງ​ປະຊຸມ ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ກາງສະໄໝ (2021-2023) ແລະ ວຽກງານ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ຂອງອົົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ບົດລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ກາງສະໄໝ (2021-2023), ວຽກງານ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ທ້າຍສະໄໝ (2023-2025), 06 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄລຍະກາງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ(2021-2023) ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຶ່ງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ: ດ້ານນິຕິກໍາ, ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງແຂວງ ແລະ ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການປະເມີນບຸກຄະລາກອນ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ເປັນຕົ້ນ: ບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ບຸກຄະລາກອນຂອງອົງການປົກຄອງ, ບັນດາທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທານສານປະຊາຊົນແຂວງ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ.ພ້ອມກັນນັ້ນ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຍັງໄດ້ສະເໜີຫາສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາບ້ານ ເປັນຕົ້ນ ເສັ້ນທາງ, ຂົວ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຢາງພາລາ, ການຈັດສັນທີ່ດິນທໍາການຜະລິດ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ອື່ນໆ

  

ໂດຍ ນາງ ອໍາພອນ ສີປະເສີດ