loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມ ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ກັບ ບັນດາພະແນກການຂົງເຂດເສດຖະກິດ

ຕ.ລ. 18, 2023 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກັບ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ສະບັບເລກທີ 70/ອຊ, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2022 ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດບັນທຶກຮ່ວມໄດ້ຮັບຜົນດີ, ການປະສານງານ ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວທັນກັບເວລາ. ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ຕຸລາ 2023 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ກັບ ບັນດາພະແນກ ການຂົງເຂດເສດຖະກິດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ງອນວັນຄໍາ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີທ່ານ ທອງໄຊ ທໍ່ຈົງເລ່ຍຈີ ປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ-ຮອງພະແນກ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າຂະ     ແໜງ ແລະ ວາຊາການຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ຜ່ານຮ່າງບົດລາຍງານການກະກຽມເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຮ່ວມ ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ກັບ ພະແນກການເງິນ, ພະແນກແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ບົດບັນທຶກຮ່ວມດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ 4 ໝວດ, 15 ມາດຕາ(ບົດບັນທຶກຮ່ວມ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ 16 ມາດຕາ) ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າຍັງມີບາງເນື້ອໃນບໍ່ຮັດກຸມ ເຮັດໃຫ້ການປະສານງານຕິດຂັດບາງຄັ້ງຄາວ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ. ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຢ່າງເປັນທາງການ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງພັກ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

   ທ້າຍພິທີ ປະທານໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ກ່ອນອື່ນທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະຮັບຜິຊອບ ກະກຽມຮ່າງບົດບັນທຶກສົ່ງໃຫ້ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ ເຮັດໃຫ້ບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວສົມບູນ ແລະ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບເຊັນບົດບັນທຶກນີ້ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາເອົາເນື້ອໃນບົດບັນທຶກໄປຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກົມກອງຂອງຕົນ ໃຫ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.ພາບ/ຂ່າວ: ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.