loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮັບຟັງລາຍງານ ການປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ 4 ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ.

ກ.ພ. 21, 2023 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ, ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2023, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ 4 ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຈາກບັນດາພະແນກການ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ວມ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ບັນດາທ່ານໃນຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກ-ຄະນະພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງ ແລະ ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ບັນດາທ່ານຕາງໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງ ແລະ ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ໄດ້ລາຍງານການປັບປຸງເນື້ອໃນຄືນ, ບາງໝວດ, ບາງມາດຕາ ຂອງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຈໍານວນ 4 ສະບັບຄື: ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ(ພະແນກການເງິນແຂວງ), ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ(ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ), ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ນໍ້າ(ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລ້ອມແຂວງ) ແລະ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ(ພະນກຍຸຕິທໍາແຂວງ) ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ນໍາເຂົ້າຜ່ານໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຄັ້ງວັນທີ 1-3 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄໍາເຫັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຢ່າງເລິກເຊິ່ງກົງໄປກົງມາ ແລະ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽຮັງຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ. 
ບັນດາທ່ານໃນຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ໄດ້ມີຄໍາຄິດຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນ ກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງ ແລະ ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວວ່າເນື້ອໃນຂອງບາງໝວດ, ບາງມາດຕາທີ່ສາມາດປັບປຸງໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດປັບປຸງໄດ້ແມ່ນຍ້ອນສາເຫດອັນໃດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽບກັບການປັບປຸງເນື້ອໃນຕ່າງໆ.
ຕອນທ້າຍປະທານໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ກ່ອນອື່ນທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຕາມຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງບັນດາທ່ານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ, ສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ, ສາມາດນໍາສະເໜີຕໍ່ທ່ານເຈົ້າແຂວງລົງລາຍເຊັນ, ປະກາດໃຊ້ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ພາບ/ຂ່າວ: ແສງພອນ ອິນນະລົງ.