loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຕິດຕາມກວດກາການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

ກ.ພ. 22, 2024 | SlideMobile, ຂ່າວທົ່ວໄປ

(ສພຊ) ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2024 ທ່ານ ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານຂົງເຂດເສດຖະກິດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ທີ່ປະກອບມີທ່ານຮອງປະທານກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ທ່ານຮອງປະທານກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ; ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບັນດາກົມຂອງກໍາມາທິການ ແລະ ກະ ຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື່ອໄຟ, ລະບົບສາງ ແລະ ການກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງການສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດສະພາບຂາດແຄນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ລາຄາມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນສູງ.
ຄະນະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະ ຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານສະ ພາບການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ການກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ສະພາບການສະໜອງເງິນຕາ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເພື່ອຈັດຊື້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການບໍລິການຂົນສົ່ງຢູ່ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພຈາກຄວາມສ່ຽງໃນການເຕົ້າໂຮມລົດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນຂອດການດໍາເນີນເອກະສານ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຈາກການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຄະນະຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ການກວດກາຄຸນນະ ພາບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຢອດສານມາກເກີໃສ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຢູ່ເຂດໂລຊິດສະຕິກ; ນອກນັ້ນ, ກໍໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເບິ່ງສາງຈັດເກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງລັດວິສາຫະກິດນໍາ້ມັນເຊື້ອໄຟລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ພີວີ ອອຍ.