loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມຫ້ອງສອນພາສາຫວຽດ ໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດລາວ

ພ.ພ. 19, 2022 | SlideMobile

         ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫ້ອງບຳລູງພາສາຫວຽດນາມໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດລາວ
             ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງສອງປະເທດໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັນເປັນປະຈໍາດ້ວຍການໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທາງການ, ແຕ່ກໍ່ພົບຂໍ້ຫຍູ້ງຍາກໃນການສື່ສານ. ສະນັ້ນ, ທາງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ສະເໜີຂໍ້ລິເລີ່ມເປີດຫ້ອງຮຽນຫ້ອງສອນພາສາຫວຽດ ໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດລາວ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ຈໍາເປັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດຂອງສອງປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຝ່າຍລາວ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ພິຈາລະນາ, ຄົ້ນຄວ້າເປີດຫ້ອງສອນພາສາລາວ ໃຫ້ພະນັກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ.
ຊຸດຮຽນພາສາຫວຽດ ໃຫ້ພະນັກງານ, ພາລະກອນຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຈະໄດ້ບໍາລຸງສ້າງຕາມໄລຍະ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ. ເນື້ອໃນການຮຽນພາສາຫວຽດ ເບື້ອງຕົ້ນຄື ຟັງ, ເວົ້າ, ອ່ານ, ຂຽນ, ວິທີອອກສຽງ, ສົນທະນາ, ກໍລະນີພົບປະສື່ສານ… ພາຍຫຼັງຈົບຊຸດຮຽນ, ບັນດານັກສໍາມະນາກອນຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນໂດຍແມ່ນສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈໍາ ລາວເປັນຜູ້ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ.