loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ລົງພົບປະປະຊາຊົນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຢູ່ເມືອງວຽງພູຄາ

ຕ.ລ. 5, 2023 | ເຂດ 3 ຫຼວງນ້ຳ​ທາ

 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-4 ຕຸລາ 2023 ນີ້ ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3  ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ  ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງວຽງພູຄາ ໄດ້ລົງພົບປະປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງ ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ ທີ່ 5 ຂອງສະມາຊິກສະແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ແລະ ສະມາຊິກປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຊຸດທີ II ທັງໝົດ 2 ຈຸດຄື ບ້ານ ນໍ້າເສືອ ແລະ ສະໂມສອນ ເມືອງ ວຽງພູຄາ ມີບັນດາທ່ານ ຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ, ກໍາມະການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫ້ອງການ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ, 2 ກໍາລັງ ປ້ອງການຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ອະດີດການນໍາເມືອງ, ອະດີດພະນັກງານປະຕິບັດອາວຸໂສ, ຄະນະພັກຮາກຖານ, ກຸ່ມບ້ານ, ນາຍບ້ານ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງວຽງພູຄາເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 163 ທ່ານ,  ຍິງ  73 ທ່ານ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3  ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ   ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  6 ເດືອນຕົ້ນ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023, ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນຕົ້ນ ປີ 2023, ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວິໄສທັດຮອດປີ 2040 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຮ່ທາດ ຮອດ ປີ 2030, ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວິໄສທັດຮອດປີ 2040 ແລະ ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030, ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ (2020-2030), ບົດລາຍງານການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ 4 ສະບັບ, ບົດລາຍງານການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກຜູ້ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຫາ ເທື່ອທີ 5  ແລະ ທິດທາງແຜນການຮອດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ຈໍານວນ 10 ສະບັບ ໃນນັ້ນກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ມີ 4 ສະບັບ, ກົດໝາຍປັບປຸງມີ 6 ສະບັບ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ  ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ເມືອງວຽງພູຄາ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 5 ຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນຂອງແຂວງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ແຜນການທ້າຍສະໄໝຂອງແຂວງ, ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ6ເດືອນທ້າຍປີ2023ຂອງແຂວງ,ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຽກງານໄຍລະກາງສະໄໝ ແລະ ແຜນການທ້າຍສະໄໝອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາປະຊາຊົນແຂວງ, ບົດລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ  ແລະ   ແຜນການ 6  ເດືອນ ທ້າຍປີ 2023 ຂອງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ບົດລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກາງສະໄໝ ( 2021-2023 );  ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ລະຫວ່າງ ສອງກອງປະຊຸມຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການທ້າຍສະໄໝ ( 2023 – 2025 ) ແລະ ແຜນການຮອດກອງປະຊຸມສະໄສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແລະ ບົດລາຍງານງຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໄຈຂອງບຸກຄະລະກອນ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ, ຮັບຟັງບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທືນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນ ໄດ້ສະເໜີບາງບັນຫາເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນຫາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເສັ້ນທາງ, ຂົວຂ້າມນ້ຳ, ລາຄາຢາງພາລາ, ການຈັດສັນບ່ອນທຳການຜະລິດ ແລະ ລ້ຽງສັດ.

 

ພາບແລະຂ່າວ ນາງ ອໍາພອນ ສີປະເສີດ