loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II

ສ.ຫ. 23, 2023 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ສິງຫາ 2023, ທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

ບັນດາທ່ານທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື !

ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມາດຕາ 60 ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ອີງຕາມ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 538/ຄປຈຂ, ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2023 ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II. ຂ້າພະເຈົ້າ ໃນນາມຕາງໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຄວາມຮູ້ສຶກຍິນດີ ແລະ ຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານການນຳພັກ-ລັດຂັ້ນແຂວງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວແຂວງຜົ້ງສາລີ ຮັບຊາບວ່າ:

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຈະໄດ້ດໍາເນີນໃນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 4-8 ກັນຍາ 2023 ຊຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເວລາ 5 ວັນ, ປະກອບມີ 3 ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ ຄື: ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຜິດຊອບ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ແລະ ກອງປະຊຸມປະເມີນບຸກຄະລາກອນທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງເປັນໄລຍະກາງສະໄໝ. ສະນັ້ນໃນນາມຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ ຂໍອະນຸຍາດແຈ້ງວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫ້ຮັບຊາບວ່າ: ວັນທີ 4-5 ແມ່ນກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຜິດຊອບ ແລະ ວັນທີ 6-8 ກັນຍາ 2023 ແມ່ນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໂດຍຕິດພັນກັບການປະເມີນບຸກຄະລາກອນທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງໄລຍະກາງສະໄໝ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນຂອງແຂວງ ດັ່ງນີ້:

  1. ວຽກງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ

1) ບົດລາຍງານໂດຍສັງເຂບຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງ ໄລຍະກາງສະໄໝແຜນການ 5 ປີ (2021-2025), ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023; ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ;

2) ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ໄລຍະກາງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025), ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023;

3) ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງ ໄລຍະກາງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025), ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023;

ນອກຈາກຮັບຟັງການລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງຈາກພະແນກການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ຂອງອົງການບໍລິຫານລັດ ທີ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ບັນຫາຫ່າງສຽງໃນສັງຄົມ ຕາມຄຳຊັກຖາມຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ.

  1. ວຽກງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ

1) ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025), ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023;

2) ບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄລຍະກາງສະ ໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025), ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023.

  1. ວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

1) ບົດລາຍງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025), ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທ້າຍສະໄໝ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຫາ ເທື່ອທີ 5 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ຮອດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6;

2) ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງ ໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025), ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023; ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ;

3) ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025), ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023;

ບັນດາທ່ານທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື !

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງຈະໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກາງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ ແຕ່ປີ 2021-2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການໄລຍະທ້າຍສະໄໝຂອງແຜນ 5 ປີ (2023-2025), ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ເປັນມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ລວມມີ 10 ສະບັບ, ກວມເອົາ 3 ຂົງເຂດ;

ຈາກນັ້ນ, ມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ດຳເນີນການປະເມີນບຸກຄະລາກອນທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງເປັນໄລຍະກາງສະໄໝ ຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍຖືກປະເມີນລວມທັງໝົດ 40 ທ່ານ.

ບັນດາທ່ານທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ !

ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນໃນທົ່ວແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈົ່ງຕິດຕາມ ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃນຄັ້ງນີ້, ໃນໄລຍະການກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເພື່ອຮັບເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ການບໍລິຫານວຽກງານ ຂອງອົງການບໍລິຫານລັດ ໂດຍຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ໃນໂມງລັດຖະການ ຕາມໝາຍເລກ ໂທລະສັບ 088 156 ຫຼື ແຟັກ 088 210 102.

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ-ຂ່າວ: ນັກຂ່າວສະພາປະຊາຊົນແຂວງ