loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້ສໍາພາດກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝມັນ ເທື່ອທີ 3 ແລະ ການຕິດຕາມ, ຊຸກຍຸ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນີ້ຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ສ.ຫ. 27, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຄັ້ງວັນທີ 23-25 ສິງຫາ 2022 ທີ່ ເມືອງບຸນເໜືອ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໂດຍທ່ານ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດສໍາພາດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ແລະ ການຕິດຕາມ, ຊຸກຍຸ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນີ້ຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ແມ່ນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຜ່ານມາ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ຊຶ່ງແມ່ນກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ໃນການເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງດ້ານ ດ້ານນິຕິກໍາ, ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບ, ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງບັນດາອົງການລັດຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຊຶ່ງເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ບັນດາບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງແຂວງ, ພ້ອມທັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II. ສະນັ້ນ,​ ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ໃນນາມເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສູງ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້.

ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ປັບປຸງອໍານາດລັດຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງພວກເຮົາ ກໍໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ. ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບແວດລ້ອມຫຼາຍດ້ານບໍ່ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນບັນຫາສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ກໍ່ຄື ສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວ ແລະ ນອກຕົວ ເຊິ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍດ້ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ແຕ່ຍ້ອນການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍ່ຄື ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຂິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ  ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ຊີ້​ນຳ​ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ເປັນ​ເຈົ້າ​ການປະ​ສານ​ສົບ​ທົບ​ກັບ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ ແລະ ພາ​ກ​ສ່​ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ, ປະ​ກອບ​ຄຳຄິດຄໍາ​ເຫັນຕໍ່​ການສ້າງ​ ແລະ ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ, ນິ​ຕິ​ກຳ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ, ມະ​ຕິ ແລ​ະ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ,​ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໄດ້ອອກມະຕິຮັບຮອງເອົາແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ລວມທັງໝົດ 7 ສະບັບ, ໃນນັ້ນ ສະເໜີສ້າງໃໝ່ມີ 5 ສະບັບ ແລະ ສະເໜີປັບປຸງມີ 2 ສະບັບ ຄື:

  1. ນິຕິກໍາສະເໜີສ້າງໃໝ່ 5 ສະບັບ.
  • ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຈັດງານບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ;
  • ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ;
  • ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ;
  • ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຜັງຕົວເມືອງຢູ່ຊົນນະບົດ ຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ;
  • ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ໃນທົ່ວແຂວງຜົ້ງສາລີ.
  1. ນິຕິກໍາສະເໜີີປັບປຸງ ມີ 2 ສະບັບ.
  • ບົດແນະນໍາ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ສະບັບເລກທີ 02/ຈຂ.ຜລ, ລົງວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ (ສະເໜີປ່ຽນເປັນຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ);
  • ຄໍາສັ່ງ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ສະບັບເລກທີ 03/ຈຂ.ຜລ, ລົງວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ. (ປ່ຽນເປັນຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ).

– ເຊິ່ງໃນ 7 ນິຕິກໍາ ຕາມແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນັ້ນ, ໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຸດທີ II ຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃນຄັ້ງນີ້ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຕື່ມລວມມີ 4 ສະບັບ ຄື:

+ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຈັດງານບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ (ສ້າງໃໝ່);

+ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ (ສ້າງໃໝ່);

+ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີໃນການສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ (ປັບປຸງ);

+ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຫົວໜ່ວຍລາຄາຊົດເຊີຍຈາກຜົນກະທົບໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ. (ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແມ່ນນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ສະເໜີເພີ່ມໃໝ່)

ເມືອທຽບໃສ່ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນີ້ກໍາໃຕ້ກົດໝາຍແມ່ນ ບັນລຸຸໄດ້ 71,42%, ເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນໝາກຜົນລວມຂອງການຊີ້ນໍາຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ການໃກ້ສິດຕິດແທດກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນເຈົ້າໃນການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກອບສ່ວນສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າສະພາປະຊາຊົນແຂວງຍັງຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ໃນການສ້າງນິຕິກໍາທີ່ຍັງຄ້າງຕາມແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໄດ້ຮັບຮອງ ເປັນຕົ້ນ: ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຜັງຕົວເມືອງຢູ່ຊົນນະບົດຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ໃນທົ່ວແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນບັນລຸຕາມແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ.

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນພາວະວິໄສ ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ້ທຸກພາກສ່ວນ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ​ສອດ​ຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ ແລະ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ການປັບປຸງອໍານາດລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ແນໃສ່ໃຫ້ແຂວງຜົ້ງສາລີ ມີສະຖຽນສະພາບທາງດ້ານເມືອງ, ປະຊາຊົນຮັງມີຜ່າສຸກ, ແຂວງຜົ້ງສາລີມີຄວາມມັງຄັ້ງເຂັ້ມແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສາມັກຄີເປັນປືກແຜ່ນ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທໍາ.”

ຮຽບຮຽງໂດຍ ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ