loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສືບຕໍ່ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ ທີ່ເມືອງສໍາພັນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ມ.ສ. 28, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ເມສາ 2022 ທີ່ສະໂມສອນເມືອງສໍາພັນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມ ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເມືອງ, ບັນດາທ່ານຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ, ກໍາມະການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ອົງການທຽບເທົ່າຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ, ກອງບັນຊາການ ປກຊ-ປກສ ເມືອງ  ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫາພັນນັກຮົບເກົ່າ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 25/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019 ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການສະເໜີປົດ (ລຶບ) ບັນຊີຄ້າງຂອງບັນດາໂຄງການສ້າງສັນຍາເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 69/ສພຂ.ຜລ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2020; ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ໃນການດໍາເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ຈາກທ່ານ ບຸນຮຽງ ແສນສຸລິນ ກໍາມະການປະຈໍາພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຜູ້ຊີ້ນຳຂົງເຂດເສດຖະກິດຂັ້ນເມືອງ; ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ ຈາກທ່ານ ຢືນ ສານວີໄລ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ປະທານກວດກາພັກ-ລັດເມືອງ, ຫົວໜ້າຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເມືອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນເສນາທິການຊ່ວຍວຽກຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ ຈາກທິມງານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເຈາະຈີ້ມ ກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ, ວຽກງານເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ ແລະ ກົງຈັກບຸກຄະລາກອນເສນາທິການຊ່ວຍວຽກ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ມີຂໍ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສັງລວມ ແລະ ມີຄຳເຫັນຊີ້ນຳຕື່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງເມືອງ ເອົາໃຈໃສ່ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ໂດຍມອບໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງປະສານສົມທົບກວດກາຄືນລະອຽດ ສັນຍາເຊົ່າ, ສໍາປະທານບັນດາກິດຈະການທີ່ຂັ້ນເມືອງຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້;  ມອບໃຫ້ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເມືອງ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເຂັ່ມງວດ, ປະສານສົມທົບ ແລະ ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານເສນາທິການຊ່ວຍວຽກຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເມືອງ ຕາມມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍຄື ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ່ວຍງານຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ ທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ທີມງານຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ໂຄງການສົ່ງເສີມປູກກ້ວຍ ແລະ ເກັບຊື້ໝາກກ້ວຍ ເປັນສີນຄ້າ ຕິດພັນກັບການເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດີນ ຂອງບໍລິສັດການຄ້າ ຈີງແສງ ຢູ່ບ້ານນໍ້າລີ ເມືອງສໍາພັນ ເພື່ອຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາໂຄງການ ແລະ ການເກັບຊື້ ຜົນຜະລິດຂອງບໍລິສັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເຊິ່ງຜ່ານຈາກການລົງພາກສະໜາມຕົວຈີງເຫັນວ່າ ສັນຍາຂອງໂຄງການແມ່ນໝົດອາຍຸສັນຍາດຳເນີນກິດຈະການແລ້ວ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນແຕ່ປີ 2011-2017 ດ້ວຍຮູບການລົງທຶນ 2+3 ທີ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ຫຼື ຄລທ ຂັ້ນແຂວງອະນຸມັດ ເຊີ່ງເບື້ອງຕົ້ນມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 194 ຮຕ, ມີ 160 ຄອບຄົວ, ພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວໝົດສັນຍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ ທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການສະເໜີສືບຕໍ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍເຮັດສັນຍາຍ່ອຍ ລະຫວ່າງ ອົງການປົກຄອງເມືອງ ກັບ ບໍລິສັດ ຕາມຮູບແບບລົງທຶນ 2+3 ເຊີ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນຢູ່ ມີເນື້ອທີ່ 49,5 ຮຕ, ມີ 63 ຄອບຄົວ ແລະ ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີແນວໂນ້ມຫຼຸດລົງ ເຊີ່ງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ປະເມີນ ແລະ ພິຈາລະນາຄືນໃໝ່.

ພາບ-ຂ່າວ: ພຸດສະດີ ແສຈອມຄູນ.