loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຫຼ່ຽມໝາກເຟືອງ

ທ.ວ. 17, 2022 | SlideMobile

ດັ້ນກີບເມກ
ຖ້າວ່າສັງຄົມເຮົາມັກ ຫຼື ຫຼົງສົ່ງເສີມວ່າ ຄົນລວຍ ຫຼື ຄົນມີຖານະສູງດີທຸກຄົນນີ້ ໜ້າຄິດ ເພາະຄວາມລວຍ ຫຼື ຄວາມຈົນບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງວັດຄໍ້າປະກັນໃຫ້ເປັນຄົນດີ ຫຼື ຊົ່ວໄດ້! ທຸກມື້ນີ້ຄົນຫຼາຍຫຼ່ຽມ-ຄົນເກັ່ງສ້າງພາບມັກຈະຖືກຍົກຍ້ອງ ເຊີດຊູວ່າດີເກັ່ງ ເພາະເຂົ້າໃຈຕື້ນວ່າ: ເຂົາເກັ່ງຈຶ່ງສໍາເລັດໄດ້ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຄິດ ຫຼື ສອນກັນໃຫ້ເບິ່ງເບື້ອງຫຼັງ ແລະ ຊີວິດຈິງ!
ຖ້າວ່າສັງຄົມນິຍົມຍ້ອງກັນພຽງແຕ່ເຫັນດ້ານໜ້າຂອງຫຼຽນແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍສອນກັນໃຫ້ເບິ່ງດ້ານຫຼັງຂອງຫຼຽນນີ້ ກໍໜ້າຄິດ ເພາະຊີວິດຄົນມີຫຼາຍມູມ-ຫຼາຍດ້ານປຽບຄືຫຼຽນມີສອງດ້ານທັງໜ້າ ແລະ ຫຼັງ ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ມີປັນຍາຮອບຄອບຈຶ່ງຕ້ອງເບິ່ງໃຫ້ຄົບສອງດ້ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່າອ່ຽງຄົນໃນສັງຄົມກໍຍັງເຫີ່ມັກພວກມີພາບພົດປະສົບຜົນສໍາເລັດດ້ວຍນໍ້າລາຍດ້ວຍການລູບແຄ່ງເລຍຂາ, ດ້ວຍການສ້າງພາບພົດໂກ້ຫຼູ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາເລືອກ ຫຼື ຕັດສິນຄົນເຮົາຈຶ່ງໄປຕິດກັບຖານະສັງຄົມ ແຕ່ເບິ່ງຂ້າມຄວາມປະພຶດ ແລະ ຄຸນນະທໍາຕົວຈິງອີກທ່າອ່ຽງໜຶ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ກໍຄື ຂໍວ່າແຕ່ຖານະດີ-ລວຍສໍາເລັດໄດ້ຍ້ອນຫຍັງແນ່?
ບາງຄົນຖະນັດສ້າງພາບ-ລີລາຮ້າຍກວ່າຫຼ່ຽມໝາກເຟືອງ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍປະພຶດຕົວກິ້ງໄປໄດ້ທຸກສະພາບການ ແນວພາກັນຖືວ່າ ສຸກງ່າໃດກິນງ່ານັ້ນ ເຮົາຈະສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງສັນຄ່ານິຍົມກັນແບບໃດ? ສ້າງຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງຢ່າງດຽວ? ຖ້າເປັນແນວນັ້ນເຮົາກໍປະຖິ້ມຄຸນສົມບັດສຶກສາ ຫຼື ບາງຄົນຕອບວ່າ: ບໍ່ແມ່ນປະຖິ້ມແຕ່ເບິ່ງຂ້າມບໍ່ມີໃຜສົນໃຈເວົ້າເຖິງ ຫຼື ມີພຽງແຕ່ເວົ້າພໍໃຫ້ມັນຄົບໄວ້ກໍພໍ…
ຜູ້ຂຽນເຫັນວ່າ: ການສ້າງສັນສົ່ງເສີມຄ່ານິຍົມດີງາມຖືກຕ້ອງຂອງຄົນໃນສັງຄົມເຮົາຈະເລືອກແບບໃດແທ້? ຖ້າວ່າບໍ່ແກ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ພຽງແຕ່ເວົ້າໄວ້ໃຫ້ສວຍງາມ ແຕ່ພາກປະຕິບັດບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງກໍເຂົ້າທໍານອງ ໄປຫຼົງຍ້ອງຄົນຫຼ່ຽມໝາກເຟືອງແທນແບບນີ້ກໍຍາກ ໜ້າຄິດ!