loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຫຼົງກະແສຫຼືບໍ່?

ມ.ສ. 26, 2024 | ສ້າງສັນສັງຄົມ

ດັ້ນກີບເມກ
ຫຼົງໂລກຫຼົງກະແສຄ່ານິຍົມ, ວັດຖຸນິຍົມ, ບໍລິໂພກນິຍົມ ຫຼື ຫຼົງດຳເນີນຊີວິດໄປຕາມຄວາມເຫີ່ໃຊ້ແຕ່ອາລົມ ມັກໃນຄວາມສະບາຍຂອງຊີວິດໃນເມືອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄິດຄຳນຶງເຖິງເອກະລັກວັດທະນະທຳ, ວັດທະນະທຳ ດຳເນີນຊີວິດແບບຄວາມເປັນລາວ ຈະສູນຫາຍໄປມື້ລະໜ້ອຍ ຖ້າບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ, ການຫຼົງເຫີ່ຄ່ານິຍົມ, ວັດຖຸນິຍົມ ຈາກກະແສໂລກຫຼາຍເກີນໄປ ມັນຈະລວງໃຫ້ຄົນຮູ້ສຶກວ່າ ຂອງເຂົາດີກວ່າຄັກກວ່າ ແລະ ເຫັນແຕ່ຄຸນຄ່າພາຍນອກ ເຊິ່ງວັດທະນະທຳພາຍນອກ ຖ້ວນລົ້ນວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ ຈົນມີຜູ້ຕັ້ງບັນຫາວ່າ: ແຮງງານລາວໄປຫາເງິນຢູ່ໄທ, ນັກຮ້ອງໄທມາຫາເງິນຢູ່ລາວ.
ເມື່ອໃດທີ່ກະແສວັດທະນະທຳນອກ ຖ້ວມວັດທະນະທຳພາຍໃນ ເຂົາຈະຫຼອມລວມເອົາຮອດວິຖີຊີວິດຄົນເມືອງ ພາໃຫ້ຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ ຫຼົງຄິດດ້ອຍຄ່າຮາກເຫງົ້າຕົນເອງ-ບໍ່ຮູ້ມີສະຕິ ຮັກສາເຊີດຊູວັດທະນະ ທຳຕົນເອງທີ່ເປັນຮາກເຫງົ້າພູມປັນຍາ ທັງຮູບແບບການດຳເນີນຊີວິດ ແລະ ວິທີການປົກປັກຮັກສາສືບທອດພູມປັນຍາ ຈາກຮຸ່ນຄົນໜຶ່ງຕໍ່ໃສ່ອີກຮຸ່ນຄົນຕໍ່ມາ ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຂຽນຈຶ່ງເວົ້າວ່າ: ເຮົາຈະເບິ່ງກະແສໂລກ ແລະ ຮັບເອົາວັດທະນະທຳພາຍນອກແບບໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາມີນະໂຍບາຍໃຫ້ກັ່ນກອງ-ສັງລວມເອົາສິ່ງຍອດຍິ່ງ ແຕ່ໃນພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ໃຜໄດ້ນຳພາເຮັດເປັນແບບຢ່າງໂດດເດັ່ນ ສັງຄົມໄດ້ເບິ່ງ ຜູ້ຂຽນຂໍມີຄຳເຫັນຕື່ມວ່າ ການໃສ່ຊື່ລູກຫຼານເຮົາກໍຍັງມີຊື່ລູກຫຼານເປັນຊື່ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ເຮົາເສຍຕັ້ງແຕ່ບາດກ້າວທຳອິດແລ້ວ ຖ້າເວົ້າໃນແງ່ວັດທະນະທຳ ຈຸດນີ້ສະເໜີເພື່ອແລກປ່ຽນຄຳເຫັນກັບທ່ານຜູ້ອ່ານ.
ຫຼົງກະແສນີ້ ຈະວ່າກະແສໂລກທີ່ມີຫຼາຍມິຕິ ເຊັ່ນ: ຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດ, ຮູບແບບການບໍລິໂພກ ເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມສະບາຍຫຼາຍຄົນກໍຫຼົງຍ້ອງ ອັນໃດກໍແມ່ນຂອງນອກດີໄປໝົດ ແລະ ໃນມຸມກັບກັນ ຂອງໃນບໍ່ໄດ້ຖືກເຊີດຊູ ກໍຫົດຫາຍໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ ຕົກທ່າອ່ຽງ ງົວຫາຍຈຶ່ງລ້ອມຄອກ ຫຼື ວ່າໄມ້ແກ່ກາຍຍາມເບັດ ເຫັດແກ່ກາຍຍາມແກງ.
ສະພາບປັດຈຸບັນນີ້ ໂລກກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັນ ແຂ່ງຂັນກັນເລື່ອງວັດທະ ນະທຳ. ສະນັ້ນ, ຄວນເຕືອນກັນເລື່ອງຫຼົງກະແສ.