loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຫາລືການສ້າງນິຕິກໍາການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາ

ມ.ຖ. 20, 2024 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນທີ 18-20 ມີນາ 2024 ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ, ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນ ຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງນິຕິກໍາຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ (ຄປຈສພຊ) ແລະ ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອໍາໄພ ຈິດມານົນ ຮອງປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ; ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ລັດຖະກອນວິຊາການຈໍານວນໜຶ່ງຈາກສະ ພາແຫ່ງຊາດ.
ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາ ຕາມມາດຕາ 124 ແລະ 125 ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ທັງເປັນການສ້າງນິຕິກໍາໃຫ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ສາ ມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບກັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.
ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາ; ຮັບຟັງບົດຮຽນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ; ຮັບຟັງບາງບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຈາກຊ່ຽວຊານສາກົນ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ມະຕິຂອງ ຄປຈສພຊ ຈໍານວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ມະຕິວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດກົດໝາຍ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ທີ່ກໍານົດໃຫ້ອອກເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍກົດໝາຍ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລັດ ຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງ ຄປຈສພຊ ກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບຕີລາຄາການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກມູນນິທິ ເວສທ໌ມິນສ໌ເທີ ເພື່ອປະຊາທິ ປະໄຕ (Westminster Foundation for Democracy-WFD).
(ຂ່າວ ແລະ ພາບ: ກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ)